Naar overzicht Subsidies

Aan te vragen subsidies: een overzicht

6 december 2023

Er zijn momenteel verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar: van restauratie van rijksmonumenten en digitaliseren van een collectie tot aan projecten op het gebied van immaterieel erfgoed. Hieronder vind je een overzicht van de lopende subsidieregelingen deze periode.

Restauratie Rijksmonumenten Subsidieregeling van Provincie Zuid-Holland

Van 1 december tot 1 maart 2024 is de subsidieregeling voor de restauratie van rijksmonumenten geopend bij de Provincie Zuid-Holland. Deze regeling heeft als doel blijvende investeringen in rijksmonumenten te stimuleren en werkgelegenheid in de restauratiesector te bevorderen. Bovendien wil de provincie herbestemming aanmoedigen door duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen te subsidiëren.

Doe de check en bekijk of jouw object voor de regeling in aanmerking komt! Meer informatie vind je op de website van de Provincie Zuid-Holland

Regeling voor Publieksarcheologie van het Cultuurfonds

Ben je bezig met een archeologieproject dat het publiek betrekt? Tot en met 2025 kun je als non-profit organisatie, individu of als bedrijf een aanvraag doen bij het Cultuurfonds voor kleinschalige initiatieven op het gebied van publieksparticipatie en -communicatie.

De regeling is bedoeld voor projecten die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Bijvoorbeeld:

  • Activiteiten die de participatie van een zo divers mogelijk publiek bij archeologie kunnen bevorderen, zoals het meertalig aanbieden van informatie. 
  • Activiteiten waarbij samenwerking en ontmoeting worden gestimuleerd tussen archeologen, vrijwilligers, omwonenden, bezoekers, scholen etc.
  • Activiteiten waardoor de fysieke, sociale, informatieve en digitale toegankelijkheid tot de archeologie wordt vergroot. Denk aan aanpassingen op de website, het uitdraaien van de tekst van een audiotour voor slechthorenden, een drempelhulp of heftrap voor mindervaliden bij een museum of locatie of een cursus voor het personeel en de vrijwilligers voor het inleven in bezoekers met een beperking.
  • Activiteiten die gericht zijn op het overbrengen en delen van kennis van archeologie-gerelateerde onderwerpen. Denk aan publieksbijeenkomsten en -programma’s, tentoonstellingen, inrichting van (tijdelijke) publieksruimten, ontwikkelen of produceren van communicatiemiddelen of audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen en informeren.
  • Activiteiten die gericht zijn op het vastleggen en delen van archeologisch onderzoek op een publieksvriendelijke manier, zoals publicaties, websites.

Meer weten over de voorwaarden en het aanvragen van deze regeling? Ga naar de website van het Cultuurfonds

Financiering aan om te starten met digitaliseren van het Cultuurfonds Zuid-Holland

Wil je jouw collectie digitaliseren en beschikbaar stellen? Dan kun je als organisatie een aanvraag doen via de richtlijn digitalisering van het Cultuurfonds Zuid-Holland. Je kunt maximaal 50% van de kosten aanvragen, bijvoorbeeld voor aanschaf van een scanner, camera of de inhuur van een expert. De regeling is bedoeld voor collectie-beherende erfgoedinstellingen in Zuid-Holland om hun cultureel erfgoed bereikbaar te maken voor een breed publiek. 

Meer weten over de regeling en hoe je een aanvraag kunt doen? Ga naar de website van Cultuurfonds Zuid-Holland.

Financiering voor overstap collectieregistratiesysteem van Netwerk Digitaal Erfgoed

Maak je als collectie-beherende erfgoedinstelling nog gebruik van een collectieregistratiesysteem zoals Adlib, Excel, Access of Word? Dan kun je financiering aanvragen via de regeling Versnellen, bijvoorbeeld om over te stappen op een nieuw collectieregistratiesysteem (of te upgraden in een huidig systeem). Hiermee kun je jouw collectie verbinden met andere digitale collecties en nog beter vindbaar maken.

Meer informatie vind je op de website van Netwerk Digitaal Erfgoed.

Erfgoed Maken van Fonds voor Cultuurparticipatie

Deze regeling is bedoeld voor projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en erfgoededucatie. Je zet ontwikkelstappen voor erfgoed met effect. Er zijn drie categorieën voor de aanvraag: (1) verkenning of één ontwikkelstap, (2) twee of meer ontwikkelstappen of (3) vijf of meer ontwikkelstappen.

Deze regeling biedt ondersteuning aan projecten op het gebied van erfgoedparticipatie en -educatie.
Bovendien stimuleert de regeling het ontwikkelen van activiteiten om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken en om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen middels educatie. De regeling biedt kansen voor activiteiten met betrekking tot digitalisering.

Meer informatie over de regeling en de aanvraag vind je op de website van Fonds voor Cultuurparticipatie

Drie meerjarenregelingen 2025 – 2028 van Fonds voor Cultuurparticipatie

Vanaf 1 december zijn de volgende drie meerjarenregelingen geopend door Fonds voor Cultuurparticipatie: Cultuureducatie met Kwaliteit, Talentontwikkeling en Co-creatie. De twee laatstgenoemde regelingen zijn nieuw en geen projectsubsidies. De regelingen richten zich op culturele instellingen met een doordachte visie op hun positie en bijdrage aan het veld en dit weten te combineren met samenhangende en relevante activiteiten. 

Meer weten over de drie regelingen? Ga naar de website van Fonds voor Cultuurparticipatie.

Cultuurloket DigitALL

Heb je als museum (of samenwerkingsverband) een plan voor de inzet van digitale technologie om je publieksbereik te verbeteren? Neem dan contact op met het landelijke Cultuurloket DigitALL of neem vrijblijvend contact op tijdens het wekelijkse spreekuur.

Zij bekijken samen met hun kennispartners of en hoe ze je kunnen ondersteunen. Dit doen ze door het delen van expertise in combinatie met een ontwikkel- of projectbijdrage. Met name kleine organisaties zijn uitgenodigd om contact op te nemen of een aanvraag in te dienen. Handig zijn ook deze 9 tips voor het schrijven van een overtuigend projectplan om een aanvraag te doen.

Meer weten over de regeling? Ga naar de website van Cultuurloket DigitALL

Restauratie Mobiel Erfgoed van het Mondriaan Fonds

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen een aanvraag doen bij het Mondriaanfonds voor de restauratie en het herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor de verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Doel is het versterken van de kwaliteit en het op een duurzame wijze operationeel houden van mobiel erfgoed. Meer informatie vind je op de website van het Mondriaanfonds

Bekijk de overzichtspagina subsidies en fondsen

Benieuwd naar alle subsidies en fondsen? Bekijk de overzichtspagina voor het erfgoed van Zuid-Holland.

Ontvang erfgoednieuws in je mailbox

Wil je op de hoogte gehouden worden van wat er speelt in het Zuid-Hollandse erfgoed? Abonneer je dan op een van onze nieuwsbrieven!

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.