Organisatie

Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Hoe ziet onze organisatie eruit? Wat zijn onze missie, visie en kernwaarden?

Wat Erfgoedhuis Zuid-Holland doet

Wij adviseren gemeenten en musea bij erfgoedbeheer en -beleid. Vrijwilligers ondersteunen we met deskundigheidsbevordering via ons cursusaanbod. We delen kennis en trends, verbinden partijen en faciliteren samenwerking. Ook zoeken we actief naar mogelijkheden hiertoe met andere sectoren, zoals natuur en landschap, toerisme, ruimtelijke ordening, wetenschap en welzijn. Tot slot streven we ernaar om het verhaal van Zuid-Holland bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen, ook bij bijzondere doelgroepen. We vormen kortom een centraal kennis- en netwerkpunt voor erfgoed in Zuid-Holland.

Wat doen we voor jou?

Overal in Zuid-Holland zetten erfgoedinstellingen, gemeenten, vrijwilligers, scholen en burgers zich in voor het behouden, benutten en beleven van erfgoed. Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt deze mensen actief met advies en kennisdeling.

Missie, visie en kernwaarden

Onze missie

Samen erfgoed behouden, benutten en beleven.

Onze visie

Het Erfgoedhuis is de ondersteuningsinstelling voor de provincie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse erfgoedveld. Wij versterken erfgoed door het bieden van ondersteuning, door het creëren van draagvlak voor beheer en behoud en wij vertellen het verhaal van Zuid-Holland aan alle inwoners en bezoekers van de provincie.

Onze kernwaarden

  • Ondersteunend
  • Deskundig
  • Verbindend
  • Relevant

Doel, bestuur en toezicht

Hoe bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar ons dagelijks werk kun je lezen in onze jaarverslagen, jaarplannen en Meerjarenbeleidsstrategie. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een stichting en onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. We werken met een raad-van-toezicht-model en zijn in het bezit van de Culturele ANBI status (RSIN-nummer 808091074). Ieder jaar worden een jaarplan, jaarverslag en jaarrekening opgesteld.

Werkveld

Roerend, onroerend en immaterieel erfgoed, zoals: monumenten, musea, molens, historische interieurs, erfgoedcollecties, archeologie, archieven, culturele tradities en gewoonten, historische landschappen, verdedigingswerken, kastelen, landgoederen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, agrarisch erfgoed en religieus erfgoed.

Samenwerkingspartners

Onze belangrijkste samenwerkingspartner is de provincie Zuid-Holland, voor wie we uiteenlopende ondersteunende activiteiten verrichten. Daarnaast werken wij onder andere samen met het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN), het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), Monumentenwacht Nederland, Romeinse Limes Nederland, Kunstgebouw, Probiblio, Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen (KZHA), het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), De Groene Grachten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Reinwardt Academie.

Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

Marielle Hendriks

Directeur-bestuurder

Evelien Masselink

Coördinator business development, senior adviseur erfgoed en publiek

Onno Helleman

Coördinator kennis, senior adviseur erfgoed en ruimte

Michael de Langen

Coördinator bedrijfsvoering

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.