Boerderij Goudriaan In Gerestaureerde Staat
Naar overzicht Subsidies

Subsidieregeling restauratie en herbestemming rijksmonumenten verruimd voor agrarisch en religieus erfgoed

28 november 2022

De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is aangepast, zo hebben Gedeputeerde Staten op 15 november 2022 besloten. Per 1 december 2022 wordt deze op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd. Lees op deze pagina wat dit betekent.

De verruiming is, onder voorwaarden, van toepassing op de volgende rijksmonumenten:

  • pastorieën en kosterwoningen in kerkelijk gebruik;
  • klinkend erfgoed, zoals kerkorgels en klokkenspelen (nu ook mogelijk in combinatie met rijkssubsidie);
  • groot onderhoud van daken in de categorie agrarisch erfgoed (nieuwe eenvoudige subsidiemogelijkheid).

Willy de Zoete, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed: “Met deze verruiming van de subsidiemogelijkheden hoopt de provincie nog meer monumenteigenaren en hun betrokken vrijwilligers te ondersteunen bij het behoud van dit erfgoed. Daarbij biedt de subsidieregeling ook kansen voor mogelijke herbestemming. Zo kunnen we allemaal, nu en in de toekomst, ons erfgoed blijven bezoeken en ervan genieten.”

Restauratie en verbetering toegankelijkheid en verduurzaming bij een herbestemming

Met de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 verstrekt de provincie subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten. Daarnaast kunnen bij herbestemming van een rijksmonument subsidies worden verstrekt voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of zintuigelijke beperking en voor verduurzaming van het rijksmonument. Rijksmonumentale woonhuizen vallen overigens niet onder deze subsidiemogelijkheden.

"Met deze verruiming van de subsidiemogelijkheden hoopt de provincie nog meer monumenteigenaren en hun betrokken vrijwilligers te ondersteunen bij het behoud van dit erfgoed.”

Herstel van daken van agrarische rijksmonumenten

Bij historische boerderijen zijn vaak de daken in een slechte staat. Daarom is aan deze  subsidieregeling een nieuwe paragraaf toegevoegd voor groot onderhoud aan daken van rijksmonumentale boerderijen en bollenschuren. Ook bijgebouwen komen hiervoor in aanmerking, mits deze onder de bescherming vallen. Via een eenvoudige aanvraagprocedure kan subsidie worden verstrekt voor de vervanging van de dakbedekking en de onderliggende constructie. Bij het vernieuwen van een rieten dak is brandveiligheid van groot belang, daarom komen brandveiligheidsvoorzieningen bij herstel van een rieten dak ook in aanmerking voor subsidie.

Indieningstermijn subsidieaanvragen

De indieningstermijnen voor het aanvragen van deze subsidies:

  • Restauratie rijksmonumenten: van 1 december 2022 tot 1 maart 2023
  • Verduurzamings- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming: van 1 mei 2023 tot 1 juli 2023
  • Groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten: van 1 februari 2023 tot 1 september 2023

Toekenning subsidie voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten

Bij de toekenning van de subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten en de subsidie voor verduurzamings- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming geldt een tendersystematiek. Dat betekent dat de subsidieaanvraag uiterlijk tot de sluitingsdatum ingediend kan worden. Na de sluitingsdatum worden alle binnengekomen subsidieaanvragen gerangschikt en beoordeeld, waarna de subsidie al dan niet (deels) toegekend wordt.

Toekenning subsidie groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten. Let op: op = op!

Voor het groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten geldt echter een ‘doorlopende openstelling’, wat in dit geval inhoudt dat subsidietoekenning op volgorde van binnenkomst beoordeeld en (deels) direct toegekend wordt. Er is voor deze paragraaf in de subsidieregeling wel een apart subsidieplafond vastgesteld, waarvoor geldt: op = op. Het is dus aan te raden om gelijk op 1 februari 2023 of zo spoedig mogelijk daarna de subsidieaanvraag in te dienen.

Erfgoed nu en in de toekomst

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommigen van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie trekt zich het lot aan van rijksmonumenten door restauratie en herbestemming te stimuleren. Met deze subsidieregeling wil de provincie ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen.

Meer informatie over restauratie en herbestemming in Zuid-Holland vind je op de website van provincie Zuid-Holland

Hulp of advies nodig bij het vinden van een nieuwe bestemming voor uw rijksmonumenten? Neem contact op met Ton Vervoort,  de provinciaal aanjager herbestemming.

Ontvang nieuwsbrieven in je mailbox

Wil je op de hoogte gehouden worden van wat er speelt in het Zuid-Hollandse erfgoed? Abonneer je dan op een van onze nieuwsbrieven!

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.