Laden...

    Archeologie Ondersteuning gemeenten bij beheer en behoud

    Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een juiste omgang met archeologie. Zij moeten kunnen aantonen waar zij archeologische resten verwachten en actief beleid voeren om deze te beschermen. Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt hen hierbij.

    Bescherming van archeologische resten

    Bij bescherming van archeologische resten heeft het de voorkeur dat ze ongestoord in de bodem blijven liggen. Als dat niet kan, moet worden toegezien op de uitvoering van gedegen archeologisch onderzoek. De wettelijke verplichtingen van gemeenten ten aanzien van archeologie zijn vastgelegd in de Erfgoedwet (2016) en de toekomstige Omgevingswet  (naar verwachting van kracht vanaf 2019).

    Wij adviseren en ondersteunen gemeenten in Zuid-Holland bij de omgang met archeologie. Zij kunnen bij ons terecht met al hun vragen over de ontwikkeling en implementatie van erfgoedbeleid. We voorzien in cursussen en trainingen over deze onderwerpen voor ambtenaren. We brengen gemeenten, professionals en vrijwilligers met elkaar in contact en slaan een brug tussen de gemeentelijke archeologie en het publiek.