Naar overzicht

Beleidsadvies en erfgoednota’s

Een sterke visie op de omgang met cultuurhistorisch erfgoed is onontbeerlijk voor het behoud ervan. Wij ondersteunen gemeenten bij beleidsontwikkeling met gerichte adviezen. Het beleid ten opzichte van de omgang met archeologie, monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en landschappen kan ook worden vastgelegd in een erfgoedagenda of erfgoednota. 

Erfgoedagenda

Een erfgoedagenda is een uitgangspuntennotitie. Deze wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met het erfgoedveld in de gemeente en wordt ingezet om richting te geven aan het gemeentelijke erfgoedbeleid op de langere termijn. Tevens is het een krachtig middel om de inwoners te informeren over het erfgoed en de toekomstige beleidsontwikkelingen van hun gemeente.

Erfgoedagenda Alphen aan den Rijn, in 2016 gepubliceerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland

Erfgoedagenda Alphen aan den Rijn

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn publiceerde Erfgoedhuis Zuid-Holland in 2016 de Erfgoedagenda Alphen aan den Rijn. Hiertoe begeleidden we klankbordsessies met stakeholders uit het veld over de onderwerpen monumenten, cultuurhistorie en archeologie. Het ging hierbij om twee trajecten met vertegenwoordigers van het erfgoedveld in Alphen aan den Rijn. Één traject over monumenten en cultuurhistorie, het andere over archeologie. Op basis van de verzamelde input stelde het Erfgoedhuis deelvisies samen die door het veld aan de gemeente zijn overhandigd. Tot slot zijn beide deelvisies door het Erfgoedhuis gebundeld in een geïntegreerde visie die door de gemeente kan worden gebruikt om nieuw erfgoedbeleid te realiseren.

Project: Erfgoedagenda Alphen aan den Rijn

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn publiceerde Erfgoedhuis Zuid-Holland in 2016 de Erfgoedagenda Alphen aan den Rijn. Hiertoe begeleidden we klankbordsessies met stakeholders uit het veld over de onderwerpen monumenten, cultuurhistorie en archeologie. Het ging hierbij om twee trajecten met vertegenwoordigers van het erfgoedveld in Alphen aan den Rijn.

Erfgoedagenda Alphen aan den Rijn, in 2016 gepubliceerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland

Eén traject over monumenten en cultuurhistorie, het andere over archeologie. Op basis van de verzamelde input stelde het Erfgoedhuis deelvisies samen die door het veld aan de gemeente zijn overhandigd. Tot slot zijn beide deelvisies door het Erfgoedhuis gebundeld in een geïntegreerde visie die door de gemeente kan worden gebruikt om nieuw erfgoedbeleid te realiseren.

Erfgoednota

Een erfgoednota omschrijft hoe een gemeente op integrale wijze met erfgoed wenst om te gaan en bepaalt de koers, uitgangspunten, doelstellingen en het ambitieniveau van het erfgoedbeleid voor de komende jaren. Deze ambities worden vertaald naar concrete beleidsinstrumenten. Denk hierbij aan een inventarisatie van gemeentelijke monumenten, de inbedding van het erfgoedbeleid in de gemeentelijke organisatie, het borgen van cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk beleid, het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart, communicatie en publieksbereik, toerisme en recreatie, financiën en subsidieregelingen. Een erfgoednota behandelt zowel het domein monumenten als cultuurhistorie en archeologie.

Nauwe samenwerking

Wij ontwikkelen erfgoednota’s altijd in nauwe samenwerking met bestuurders, ambtenaren en het particulier initiatief. Om voor het opstellen van een erfgoedagenda voldoende informatie te verzamelen, maar ook om draagvlak te creëren voor de uitvoering, organiseren wij rondetafelgesprekken met betrokken partijen, zoals musea, archeologische en historische verenigingen en oudheidkamers.

Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland

Onno Helleman

Coördinator kennis, senior adviseur erfgoed en ruimte

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.