Naar overzicht

Ondersteuning gemeenten bij archeologie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een juiste omgang met archeologie. Zij moeten kunnen aantonen waar zij archeologische resten verwachten en actief beleid voeren om deze te beschermen. Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt hen hierbij.

Ondersteuning bij beheer en behoud

Bij bescherming van archeologische resten heeft het de voorkeur dat ze ongestoord in de bodem blijven liggen. Als dat niet kan, moet worden toegezien op de uitvoering van gedegen archeologisch onderzoek. De wettelijke verplichtingen van gemeenten ten aanzien van archeologie zijn vastgelegd in de Erfgoedwet (2016) en de Omgevingswet  (vanaf 2019).

Wij adviseren en ondersteunen gemeenten in Zuid-Holland bij de omgang met archeologie. Zij kunnen bij ons terecht met al hun vragen over de ontwikkeling en implementatie van erfgoedbeleid. We voorzien in cursussen en trainingen over deze onderwerpen voor ambtenaren. We brengen gemeenten, professionals en vrijwilligers met elkaar in contact en slaan een brug tussen de gemeentelijke archeologie en het publiek.

Beleidsontwikkeling

Door archeologie in een vroeg stadium te betrekken bij planontwikkeling komen betrokken partijen niet voor verrassingen te staan en kan archeologie een meerwaarde zijn in het ontwerp. Een beleidsplan, beleidskaart en verordening op het gebied van de archeologische monumentenzorg zijn hierbij onmisbaar. Nieuwe bestemmingsplannen moeten bovendien een archeologie-paragraaf bevatten, waarin is opgenomen welk beschermingsregime geldt voor (eventuele) archeologische waarden. Wij kunnen gemeenten adviseren en begeleiden bij deze procedures.

Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

Marieke van Winkelhoff

Junior adviseur archeologie

Onno Helleman

Coördinator kennis, senior adviseur erfgoed en ruimte

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.