Laden...

  Gemeenten Beleidsadvies en erfgoednota’s

  Een sterke visie op de omgang met cultuurhistorisch erfgoed is onontbeerlijk voor het behoud ervan. Wij ondersteunen gemeenten bij beleidsontwikkeling met gerichte adviezen, maar kunnen ook een erfgoednota of erfgoedagenda opstellen.

  Het beleid ten opzichte van de omgang met archeologie, monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en landschappen kan worden vastgelegd in een erfgoedagenda of erfgoednota. 

   

  Erfgoedagenda

  Een erfgoedagenda is een uitgangspuntennotitie. Deze wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met het erfgoedveld in de gemeente en wordt ingezet om richting te geven aan het gemeentelijke erfgoedbeleid op de langere termijn. Tevens is het een krachtig middel om de inwoners te informeren over het erfgoed en de toekomstige beleidsontwikkelingen van hun gemeente.

   

  Erfgoednota

  Een erfgoednota omschrijft hoe een gemeente op integrale wijze met erfgoed wenst om te gaan en bepaalt de koers, uitgangspunten, doelstellingen en het ambitieniveau van het erfgoedbeleid voor de komende jaren. Deze ambities worden vertaald naar concrete beleidsinstrumenten. Denk hierbij aan een inventarisatie van gemeentelijke monumenten, de inbedding van het erfgoedbeleid in de gemeentelijke organisatie, het borgen van cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk beleid, het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart, communicatie en publieksbereik, toerisme en recreatie, financiën en subsidieregelingen. Een erfgoednota behandelt zowel het domein monumenten als cultuurhistorie en archeologie.

   

  Nauwe samenwerking

  Wij ontwikkelen erfgoednota’s altijd in nauwe samenwerking met bestuurders, ambtenaren en het particulier initiatief. Om voor het opstellen van een erfgoedagenda voldoende informatie te verzamelen, maar ook om draagvlak te creëren voor de uitvoering, organiseren wij rondetafelgesprekken met betrokken partijen, zoals musea, archeologische en historische verenigingen en oudheidkamers.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.