Interieur van Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten

Interieurwacht

Eigenaren van rijksmonumenten met een bijzonder historisch interieur kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan een pilot Interieurwacht.

Historische interieurs zijn zeldzaam en kwetsbaar. Het vergt kennis om ze op waarde te schatten en om ze op een goede manier te onderhouden. De interieurwacht kan eigenaren bijstaan in het zorgdragen voor de instandhouding van hun bijzondere interieurs.

Pilot Interieurwacht

Provincie Zuid-Holland hecht aan de instandhouding van historische interieurs en heeft de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de restauratie hiervan verruimd. De subsidiemogelijkheid is alleen van toepassing op historische interieurs die aard- en nagelvast onderdeel uitmaken van rijksmonumenten die niet in oorsprong als woonhuis zijn gebouwd.

Om de instandhouding van deze historische interieurs te bevorderen, stelt de Provincie Erfgoedhuis Zuid-Holland in staat om in 2022 een twintigtal historische interieurs te inspecteren. Deze dienst is voor de deelnemers aan de pilot gratis. Eigenaren kunnen zich hiervoor aanmelden. Onder aan deze pagina vind u het aanmeldformulier.

Beoordelingscriteria

Binnen de pilot hanteren we een aantal criteria waaraan we de aanmelding toetsen. Zo moet er sprake zijn van een rijksmonument dat niet van oorsprong is gebouwd als woonhuis (doorlink naar de definitie in de subsidieregeling). Bij de beoordeling kijken we ook naar de aard en omvang van het historisch interieur. Dit kan bestaan uit een of meerdere vertrekken of ruimten die hun historische interieur in grote mate hebben behouden.

Denk hierbij aan elementen als historische deuren, lambriseringen, wandbespanningen, schoorsteen- en bovendeurstukken, behangsels, ingebouwde meubelstukken als buffetkasten, koorbanken, preekstoelen, maar ook aan historische installaties en voorzieningen als liften e.d. De aanvraag moet worden ondersteund door fotomateriaal. Op basis van de beoordeling bepaalt Erfgoedhuis Zuid-Holland of een aanmelding wordt gehonoreerd.

Check of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling

Kijk bij een restauratiebehoefte of u in aanmerking komt voor een restauratiesubsidie: doorloop hiertoe deze acht vragen en lees meer uitleg over de voorwaarden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Wat kunt u verwachten?

Zodra een aanmelding is gehonoreerd, plant de Interieurwacht een afspraak met u in. Een inspectierapport van de Interieurwacht helpt u als eigenaar te zorgen voor het behoud van uw historische interieur of interieuronderdelen. Dit geeft u inzicht in de staat van onderhoud en eventuele gebreken, bevat advies over onderhoud en zo nodig een inventarisatie van de restauratieopgave.

Het rapport kan worden gebruikt bij het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie voor de restauratie van het interieur. Hiervoor komen overigens alleen de aard- en nagelvaste onderdelen in aanmerking.

Ik wil deelnemen aan de pilot Interieurwacht
Stap 1 van 6
Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via secretariaat@erfgoedhuis-zh.nl of 015-215 43 50. Wij bespreken uw wensen en beantwoorden eventuele vragen. Vervolgens ontvangt u van ons een offerte op maat. 

Uit oogpunt van duurzaamheid leveren wij geen papieren rapportages, maar alleen nog digitale rapporten.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.