Inspectierapport voor aanvraag Woonhuissubsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gebruikt u het als woonhuis? Dan heeft u recht op een woonhuissubsidie. Bij aanvragen boven de €70.000 heeft u een inspectierapport nodig. Monumentenwacht Zuid-Holland kan dit rapport voor u opstellen.

Over de woonhuissubsidie

U kunt jaarlijks van 1 maart tot 30 april de woonhuissubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de onderhoudskosten die u het jaar daarvoor hebt gemaakt.

Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38%. Dit percentage kan naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen.

Bij overvraag wordt het subsidiepercentage verlaagd tot het hoogst mogelijke percentage waarvoor alle aanvragen binnen de grenzen van het beschikbare bedrag kunnen worden toegekend.

Bij aanvragen boven de €70.000 heeft u een inspectierapport nodig. Monumentenwacht Zuid-Holland kan dit rapport voor u opstellen. Ook kan Monumentenwacht de meerjarenonderhoudsbegroting opstellen en begeleiden bij en beoordelen van het offertetraject.

De belangrijkste kenmerken

De subsidie is bestemd voor:

  • Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie
  • Sober, doelmatig en technisch noodzakelijk onderhoud én restauratie
  • Subsidie per jaar, na afloop van de werkzaamheden
  • Aanvraag in het jaar ná het kalenderjaar waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd

Overige kenmerken:

  • Gespecificeerde facturen; bij totale kosten van meer dan €70.000,- moet een inspectierapport worden opgesteld voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden
  • Subsidieplafond voor vier jaar, dat naar verwachting toereikend is om alle aanvragen te honoreren
  • Subsidiabele kosten worden bepaald volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
  • Het subsidiepercentage voor de aanvraagjaren 2022 en 2023 bedraagt maximaal 38% van de subsidiabele instandhoudingskosten
  • Er is geen minimum- of maximumbedrag aan subsidiabele kosten
  • De eigenaar moet voor controle onder meer foto’s beschikbaar hebben van vóór en na de werkzaamheden waaruit de noodzaak van de werkzaamheden en de verrichting van de werkzaamheden blijkt

Overeenkomsten en verschillen met Subsidie instandhouding rijksmonument (Sim)

Eigenaren van rijksmonumentale bewoonde boerderijen, landhuizen en molens komen in aanmerking voor zowel de Subsidie instandhouding rijksmonument (Sim) als de woonhuissubsidie.

De Sim heeft een hoger subsidiepercentage (60%) dan de woonhuissubsidie (maximaal 38%). Met de Sim kunt u alleen subsidie aanvragen voor onderhoudskosten terwijl in de woonhuisregeling onderhoudskosten én restauratiekosten voor subsidie in aanmerking komen.

Sommige eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie komen zowel in aanmerking voor de Sim als voor de woonhuissubsidie. U kunt zelf kiezen van welke regeling u gebruik wilt maken. Dezelfde werkzaamheden kunnen niet vanuit twee regelingen worden gesubsidieerd.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via secretariaat@erfgoedhuis-zh.nl of 015-215 43 50. Wij bespreken uw wensen en beantwoorden eventuele vragen. Vervolgens ontvangt u van ons een offerte op maat. Uit oogpunt van duurzaamheid leveren wij geen papieren rapportages, maar alleen nog digitale rapporten.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.