Laden...

  Monumenten Monumentenwacht

  De Monumentenwacht Zuid-Holland is een onafhankelijke onderhoudsadviseur, die monumenteneigenaren en -beheerders helpt met de instandhouding van monumenten en historische panden. Op jaarbasis voert de Monumentenwacht Zuid-Holland zo'n 1200 inspecties uit aan monumentale panden, variërend van woonhuizen tot kerken.

  Bouwkundige inspectie

  Een monument is een waardevol bezit. Je wilt daarom het liefst bouwkundige gebreken tijdig opsporen. Door het laten uitvoeren van een periodieke bouwkundige inspectie blijft je historische pand in optimale conditie en voorkom je onnodig hoge kosten voor herstelwerkzaamheden. 

  Wil je meer informatie over een bouwkundige inspectie? Neem contact op met de Monumentenwacht of vul het aanvraagformulier in. 

   

  Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

  Regelmatig onderhoud en tijdig herstel van een historisch pand biedt op de lange termijn een groot financieel voordeel. Wij adviseren dan ook om planmatig onderhoud uit te voeren. Als je graag wilt weten wat dit onderhoud kost en hoe je de werkzaamheden het beste kunt clusteren, biedt een meerjarenonderhoudsplan uitkomst.

   

  Informatie- en subsidieadvies

  Wanneer je veranderingen aan een monument wilt aanbrengen, of groot onderhoud wilt plegen, loop je tegen verschillende vragen aan. Wat mag wel en wat mag niet zonder vergunning? Wie neem je in de arm? En zijn er subsidiemogelijkheden? Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Onze technisch adviseurs zetten kosteloos de opties voor je uiteen, geven tips en verwijzen je door. 

   

  Quickscan

  Rijksmonumenten met een woonfunctie komen in aanmerking voor een laagrentende hypotheeklening bij het Nationaal Restauratiefonds. Zeker in het geval van aankoop wil je graag zeker weten dat je budget toereikend is om de bouwkundige staat van het monument te verbeteren en tegelijk het wooncomfort op het juiste niveau te brengen. Een quickscan biedt dan uitkomst. 

  De Quick Scan is een combinatie van aankoopkeuring en begroting op korte termijn, waarin voor alle noodzakelijke bouwkundige onderhoudswerkzaamheden op de korte termijn en uw woonwensen een financiële indicatie gegeven wordt. Daarnaast doen wij ook een eerste voorspelling welke werkzaamheden de Belastingdienst laagrentend zal laten financieren.

   

  Aanvraagformulier dienstverlening Monumentenwacht

  Aanvraagformulier dienstverlening Monumentenwacht  Gegevens van het monument

  Uw contactgegevens als aanvrager  Contactpersoon voor het bouwkundig onderzoek & sleutelhouder


  Gegevens ten behoeve van de facturatie


  De factuurontvanger van het abonnement van Monumentenwacht

  De factuurontvanger voor het bouwkundig onderzoek

  Afronding inschrijving  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?