07 mei 2024 t/m 06 juni 2024

Klimaatrisico's voor erfgoed in beeld

Dit agenda-item heeft al plaatsgevonden

Zuid-Holland is rijk aan erfgoed. Dit erfgoed staat echter onder druk door klimaatverandering. In 2024 voert Erfgoedhuis Zuid-Holland daarom een quickscan uit om de risico's van klimaatverandering voor het erfgoed in de provincie in kaart te brengen. Kom naar de twee werksessies op 7 mei en 6 juni om je visie en kennis te delen.

Over de werksessies

Als gevolg van klimaatverandering ondergaat Nederland diverse veranderingen, waaronder warmer weer, droogte, wateroverlast, verzilting en zeespiegelstijging. Provincie Zuid-Holland is door de dichte bevolking en diverse landschappelijke en geografische factoren kwetsbaar voor de gevolgen van deze veranderingen. Naast de verwachte impact op gezondheid, leefbaarheid en de economie, staat ook het culturele erfgoed van de provincie onder druk. Hierbij gaat het om impact op zowel onder- als bovengronds erfgoed. Wat de exacte impact zal zijn, is voor de erfgoedsector echter nog onvoldoende in kaart gebracht.

In 2024 zal het Erfgoedhuis daarom samen met Climate Adaptation Services, provincie Zuid-Holland en diverse experts en belanghebbenden, een quickscan uitvoeren om deze risico’s van klimaatverandering op het cultureel erfgoed in de provincie in kaart te brengen. Vragen waar we ons gezamenlijk over buigen zijn onder andere: Welke klimaatrisico’s spelen er in de provincie? Wat zijn de gevolgen voor de verschillende typen erfgoed, en waar is de kwetsbaarheid het grootst?

Dit project wordt eind 2024 afgerond met de lancering van (risico)kaarten per klimaatrisico, een toelichting in een kaartverhaal en een handreiking voor gemeenten. Het borduurt voort op de landelijke kaart die recent door de RCE is gepubliceerd.

Doelgroep

De werksessies zijn bedoeld voor experts en belanghebbenden binnen Zuid-Holland, waaronder beleidsadviseurs bij gemeenten (bijvoorbeeld op het gebied van erfgoed, klimaatadaptatie, infrastructuur of beheerders van gemeentelijk monumentaal vastgoed), monumentenorganisaties, natuurbeheerders, adviesbureaus, collectiebeherende instellingen zoals musea en medewerkers van universiteiten, maar ook leden van archeologische- of historische verenigingen. 

Programma

Belangrijk onderdeel van het project zijn twee werksessies waarin we samen met de deelnemers onderzoeken welke risico’s er voor welk type erfgoed worden verwacht of worden ervaren en waar de klimaatrisicoscan kan worden verbeterd met regionale data.

We nodigen je graag uit op 7 mei en 6 juni om je visie en kennis te delen. Bij voorkeur volg je alle twee de werksessies. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kun je ook één werksessie bezoeken. De werksessies zien er als volgt uit:

Werksessie 1: 7 mei 2024

De eerste werksessie focust op het vaststellen van de fysieke effecten van klimaatverandering op de omgeving en de bijbehorende risico's voor het cultureel erfgoed in de provincie.

Het doel van deze workshop is om in samenwerking met directe belanghebbenden en experts de huidige en verwachte risico's per regio en type erfgoed te identificeren. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om de landelijke risicokaart te verbeteren met lokale/regionale data, en wie deze data kan leveren om het beter aan te laten sluiten op de Zuid-Hollandse praktijk.

Voorafgaand aan de werksessie worden bollenschema's opgesteld voor verschillende thema's, zoals hitte, wateroverlast en bodemdaling/droogte. Tijdens de sessie worden deze schema's ingevuld en uitgebreid. Ze dienen als visuele samenvatting van de fysieke effecten van klimaatverandering op de omgeving en de specifieke risico's voor erfgoed in de provincie. Na de sessie verwerkt CAS alle verzamelde data in nieuwe bollenschema's, die tijdens werksessie 2 opnieuw worden besproken.

Werksessie 2: 6 juni 2024

In de tweede sessie blikken we terug op de eerste sessie en prioriteren we de resultaten uit de eerste werksessie. Hierbij wordt bepaald welke onderdelen meegenomen kunnen worden in de quickscan.

Het programma ziet er per werksessie als volgt uit:

  • 13.00 uur: Inloop met koffie/thee
  • 13.30 uur: Welkom door Erfgoedhuis Zuid-Holland
  • 13.40 uur: Uitleg en introductie over de Quickscan
  • 14.00 uur: Met elkaar in gesprek in deelgroepen - deel I
  • 14.45 uur: Pauze
  • 15.00 uur: Met elkaar in gesprek in deelgroepen - deel II
  • 15.45 uur: Afsluiting
  • 16.00 uur: Einde

Praktische informatie

Deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meld je aan via het onderstaande formulier. 

Er wordt gezorgd voor koffie en thee. Bij inschrijving rekenen we op je komst qua catering en locatie. Kun je onverhoopt toch niet komen? Geef tijdig de afmelding, of naam van vervanger (bijvoorbeeld je collega), aan ons door via info@erfgoedhuis-zh.nl.

Wanneer
7 mei & 6 juni 2024
13.30 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Gemaal op Zuid Pretorialaan 141 3072 EL Rotterdam Toon route in Google Maps

Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

Nick Warmerdam

Senior adviseur archeologie

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.