Congres

Erfgoeddag 2021

De Erfgoeddag Zuid-Holland, het jaarlijkse congres van Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland wordt dit jaar gehouden op 4 november 2021, in de Kunstmin in Dordrecht. De dag staat in het teken van water en overstromingen en heeft als titel meegekregen ‘De kracht van het water’. Meld je aan via deze pagina.

De kracht van het water

In de nacht van 18 op 19 november 1421, nu 600 jaar geleden, werd de Hollandse rivierdelta getroffen door een hevige natuurramp. De fatale combinatie van hoogwater in de rivieren, een stormvloed vanuit zee én achterstallig dijkonderhoud maakte dat een groot deel van die delta overstroomde. De polder ‘De Grote Waard’ werd geheel door het water verzwolgen en vormde de basis voor de latere Biesbosch. De stad Dordrecht kwam op een eiland te liggen, omgeven door een watervlakte. Omliggende dorpen werden verwoest of elders nieuw opgebouwd.

De overstroming kwam bekend te staan als de Sint-Elisabethsvloed en dit jaar wordt deze gebeurtenis op verschillende manieren herdacht. De ondertitel ‘de kracht van het water’ is voor al deze evenementen de verbindende titel.

De Erfgoeddag 2021 richt zich een groot deel eveneens op deze herdenking, maar we willen wat breder kijken naar de vraag hoe het water het Zuid-Hollandse landschap niet alleen heeft vorm gegeven, maar ook telkens weer kan bedreigen. Hoe water ons landschap beïnvloedt hebben we deze zomer kunnen zien in Zuid-Limburg en de Eiffel.

Lieflijke riviertjes veranderden in kolkende stromen en verwoestten alles op hun weg. De rust lijkt nu weer gekeerd, maar in Duitsland wordt intussen serieus gedacht aan het verplaatsen van dorpen om herhaling te voorkomen, alle technische voorzieningen zoals dijken en stuwen ten spijt. Klimaatontwikkeling, waterbeheer en erfgoed, zowel het landschappelijke als het gebouwde erfgoed, zijn allemaal met elkaar verbonden. Hoe gaan we daarmee om in de komende jaren?

Over de Erfgoeddag

Het programma van de Erfgoeddag wil uitgebreid en nadrukkelijk aandacht besteden aan de opgaven waar we ons in de Hollandse delta voor gesteld zien. Hoe behouden we ons erfgoed bij een stijgende zeespiegel? Hoe gaan we met ons maritieme landschap om? Hoe lang kun je doorgaan met de dijken te verhogen? Welke voorbeelden uit het verleden kennen we? En zijn er ook buitenlandse voorbeelden waar we iets van kunnen leren? In het ochtendprogramma zal een aantal deskundige sprekers u meenemen naar waterbeheer in heden en verleden en u een analyse bieden van dat Hollandse maritieme landschap.

Behalve deze wat ‘zware’ onderwerpen zal er op de dag zeker ook aandacht zijn voor eigentijdse initiatieven en projecten. Ook zullen de positieve kanten van leven met en bij het water worden besproken. Ons bestaan in de delta heeft ons immer ook veel opgeleverd en grote delen van onze economie zijn met water vervlochten.

Na de lunch voorziet het middagprogramma in enkele excursies, naar herbestemming van industrieel erfgoed en een stadswandeling langs Dordrechtse monumenten die verband houden met water. We beëindigen de dag plenair in Kunstmin met een presentatie van de recente tentoonstelling over de Elisabethsvloed in het Dordrechts Museum, waarna er nog ruimte zal zijn voor een afsluitende borrel.

Programma

N.B. Onderdelen onder voorbehoud, aanmelders ontvangen later het definitieve programma en de mogelijkheid om keuzes door te geven.

10.00-10.15: Opening

De Erfgoeddag wordt geopend door Marielle Hendriks, directeur van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Zij zal tevens als moderator en dagvoorzitter functioneren gedurende de hele dag.

Zuid-Hollands Gedeputeerde mevrouw Willy de Zoete zal het beleid van de provincie inzake erfgoed en water nader toelichten.

10.15-11.15

Jan Bonjer, dijkgraaf van het Waterschap Hollandse delta, beziet de Elisabethsvloed 1421 in relatie tot hedendaags en toekomstig waterbeheer van de Hollandse delta.

11.15-11.35: Koffiepauze

11.35-12.10

Henk Ovink, Internationaal watergezant namens de Nederlandse regering, bespreekt delta’s in internationaal perspectief. Hoe gaan we om met klimaatverandering en wat kunnen we daarbij van elkaar leren?

12.10-12.45

Martijn Manders, maritiem archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Leiden over het ontstaan van het Maritieme landschap van Zuid-Holland en welke verschillende soorten erfgoed dat heeft opgeleverd.

12.45-12.50

Korte samenvatting van de ochtend door Marielle Hendriks

12.50-13.45: Lunchpauze

De lunch wordt u aangeboden door de provincie en Erfgoedhuis, evenals een speciale thema-aflevering van Holland Historisch Tijdschrift.

13.30-13.45: Excursies

Vertrek naar de verschillende excursielocaties vanaf de Kunstmin:

  1. Per bus naar de Leefwerf
  2. Stadswandeling naar het Dordts Patriciërshuis

13.45-15.15

Lezingen in de Kunstmin

13.45-14.15

Rias Olivier, Verdronken dorpen

14.15-14.45

Amanda Rooseboom, adviseur duurzaamheid bij Erfgoedhuis Zuid-Holland, vertelt over het project Haagse grachten, dat als doel had om de grachten in de binnenstad van Den Haag terug te brengen.

15.15-15.40: Theepauze

15.40-16.15

Marianne Eekhout (Dordrechts Museum) over de Elisabethsvloed en de tentoonstelling in het Dordrechts Museum.

16.15-16.30: Samenvatting en afsluiting

16.30-17.30 Borrel

De Erfgoeddag en corona

We houden de Erfgoeddag graag veilig en aangenaam. Voor deze voorstelling heb je daarom naast je ticket ook een geldig coronabewijs nodig. Dit is een QR-code die je via de Corona Check-app verkrijgt door een vaccinatie-, test- of herstelbewijs te uploaden. Download hier de Coronacheck-app, of lees hoe je een papieren bewijs maakt via CoronaCheck.nl/print

Je ticket wordt gescand bij binnenkomst. Zorg ervoor dat je je ticket, coronatoegangsbewijs en je ID/paspoort bij de hand hebt. Tip: mocht je QR-code nog op 'Internationaal' staan, zet deze dan alvast op 'Nederland'.

Vooraanmelding
Aanmelden
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.