Wachtlokaal HTM, Zwarte Pad 5 in Scheveningen (Foto: Teo Krijgsman)
23 september 2021

Architectuur Wederopbouw en Post 65

Dit agenda-item heeft al plaatsgevonden

Op donderdag 23 september organiseert Erfgoedhuis Zuid-Holland een informatiebijeenkomst voor gemeenteambtenaren met het thema Wederopbouw en Post 65. Hoe gaan gemeenten om met de architectuur uit deze periode? Welke uitdagingen liggen er voor de erkenning en het behoud van dit erfgoed? Met deze bijeenkomst willen we gemeenten inspireren en handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan.

Over Post 65

De architectuur uit de Wederopbouwperiode is in het eerste decennium van de 21ste eeuw op nationaal niveau uitvoerig onderzocht. Dit heeft er toe geleid dat een beperkt aantal gebouwen en stadswijken is aangewezen als rijksmonument, c.q. van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht.

Hoe zijn gemeenten met gebouwen en stedenbouwkundige structuren uit deze periode omgegaan? Hebben zij in navolging van het rijksbeleid autonoom gemeentelijk beleid ontwikkeld om de cultuurhistorische waarden uit de Wederopbouw te borgen?

Inmiddels is het Rijk gestart met onderzoek naar de architectonische en stedenbouwkundige waarden van een meer recente periode, namelijk de waarden ontstaan tussen 1965 en 1990, ofwel Post 65. In 2017 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verkenning uitgevoerd naar dit erfgoed. Sindsdien zijn er verschillende deelstudies en verdiepingen uitgegeven die digitaal verkrijgbaar zijn op de website van de RCE.

De maatschappelijke, ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen die tussen 1965 en 1990 hebben plaatsgevonden, hebben hun weerslag op de architectuur en de fysieke leefomgeving (stedenbouw) gehad. De Post 65-architectuur vinden we terug in elke gemeente maar vooral in de zogeheten groeikernen; stedenbouwkundige uitbreidingen van bestaande dorpen als overloopgebieden voor de grote steden. In Zuid-Holland waren dit bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel en Zoetermeer.

De waardering voor de architectuur en stedenbouw uit de Post 65-periode is groeiende. Om in beeld te krijgen welke cultuurhistorische waarden er in deze periode tot stand zijn gekomen en voor het behoud hiervan draagvlak te creëren, is onderzoek op lokaal niveau een voorwaarde. Met deze bijeenkomst willen we gemeenten inspireren en handvatten bieden om hier een start mee te maken of – als men op dit vlak al actief is – verder te helpen.

Programma

 • 12.30 – 13.30 uur: Ontvangst
  Ontvangst met lunch

 • 13.30 – 13.35 uur: Welkom
  Welkomstwoord door Marielle Hendriks, directeur-bestuurder van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

 • 13.35 – 14.15 uur: Onderzoek naar Post 65
  Botine Koopmans (adviseur erfgoed gemeente Den Haag) inventariseert na de naoorlogse- nu ook de Post 65-architectuur (meer info). Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in aanpak? Wat zijn de eerste resultaten? En hoe creëer je draagvlak voor het behoud van dit (jonge) erfgoed?

 • 14.15 – 14.45 uur: Casus Zoetermeer
  Presentatie door Margriet Panman, adviseur Erfgoed & Architectuur bij de gemeente Zoetermeer. Zoetermeer wordt weleens het grootste openluchtmuseum van stedenbouw en architectuur in Nederland genoemd. Het is een jonge stad, behorend tot de groeikernen van Nederland en is bijna volledig Post65. Gegroeid van een dorp van 7.000 inwoners in 1967 naar 125.000 inwoners nu. Hoe pakt de gemeente het aan om het Erfgoed uit deze periode beter in beeld te brengen en wat zijn de ambities?

 • 14.45 – 15.45 uur: Fietsexcursie
  Excursie door Zoetermeer, langs een aantal gebouwen uit de Post 65-periode.

 • 15.45 – 16.30 uur: Borrel
  Netwerken met een drankje.

Wanneer
23 september 2021
12.30 - 16.30 uur

Maximaal aantal aanwezigen: 30

Waar

De Kapelaan Nicolaasplein 2 2712 AV Zoetermeer Toon route in Google Maps

Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.