Laden...

  Over Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Dit doen wij niet alleen. Overal in onze provincie zetten mensen zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als ankerpunt binnen het Zuid-Hollandse erfgoedveld ondersteunen, verbinden en inspireren wij gemeenten, historische verenigingen, archieven, musea, scholen, monumentenbeheerders, ondernemers en vrijwilligers. Zo dragen we samen zorg voor het rijke erfgoed van Zuid-Holland.

  Het Meisjeshuis, Oude Delft 116 in Delft

  Erfgoedhuis Zuid-Holland is gehuisvest in het Meisjeshuis aan de Oude Delft in Delft.

  Wat Erfgoedhuis Zuid-Holland doet

  Wij adviseren gemeenten en musea bij erfgoedbeheer en -beleid. Vrijwilligers ondersteunen we met deskundigheidsbevordering. We delen kennis en trends, verbinden partijen en faciliteren samenwerking. Ook zoeken we actief samenwerking met andere sectoren, zoals natuur en landschap, toerisme, ruimtelijke ordening, wetenschap en welzijn. Tot slot streven we ernaar om het verhaal van Zuid-Holland bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen, ook bij bijzondere doelgroepen. We vormen kortom een centraal kennis- en netwerkpunt voor erfgoed in Zuid-Holland.

   

  Doel, bestuur en toezicht

  Hoe bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar ons dagelijks werk kun je lezen in ons beleidsplan 2017-2020. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een stichting en onderschrijft de Governance Code Cultuur. We werken met een raad-van-toezicht-model en zijn in het bezit van de Culturele ANBI status (RSINummer 808091074). Ieder jaar worden een jaarplan, jaarverslag en jaarrekening opgesteld. 

   

  Samenwerkingspartners

  Onze belangrijkste samenwerkingspartner is de provincie Zuid-Holland, voor wie we uiteenlopende ondersteunende activiteiten verrichten. Daarnaast werken wij onder andere samen met Kunstgebouw, Probiblio, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Stichting Dorp, Stad en Land, Platform Religieus Erfgoed, de Hollandsche Molen, Greenhome, Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen, het Landelijk Contact van Museumconsulenten en het Zuid-Hollands Landschap.

  Onze medewerkers

  Onno Helleman

  Coördinator kennis, senior adviseur erfgoed en ruimte

  015-2154 355 helleman@erfgoedhuis-zh.nl
  Evelien Masselink

  Coördinator business development, senior adviseur erfgoed en publiek

  015-2154 387 masselink@erfgoedhuis-zh.nl
  Marloes Wellenberg

  Senior adviseur erfgoedpromotie, immaterieel erfgoed en burgerparticipatie

  015-2154 381 wellenberg@erfgoedhuis-zh.nl
  Christa Weustink

  Administratief-secretarieel medewerker

  015-2154 350 secretariaat@erfgoedhuis-zh.nl
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.