Laden...

  Over Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Dit doen wij niet alleen. Overal in onze provincie zetten mensen zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als ankerpunt binnen het Zuid-Hollandse erfgoedveld ondersteunen, verbinden en inspireren wij gemeenten, historische verenigingen, archieven, musea, scholen, monumentenbeheerders, ondernemers en vrijwilligers. Zo dragen we samen zorg voor het rijke erfgoed van Zuid-Holland.

  Het Meisjeshuis, Oude Delft 116 in Delft

  Erfgoedhuis Zuid-Holland is gehuisvest in het Meisjeshuis aan de Oude Delft in Delft, waar ook onze samenwerkingspartner het Zuid-Hollands Landschap gevestigd is.

  Wat Erfgoedhuis Zuid-Holland doet

  Wij adviseren gemeenten en musea bij erfgoedbeheer en -beleid. Vrijwilligers ondersteunen we met deskundigheidsbevordering. We delen kennis en trends, verbinden partijen en faciliteren samenwerking. Ook zoeken we actief samenwerking met andere sectoren, zoals natuur en landschap, toerisme, ruimtelijke ordening, wetenschap en welzijn. Tot slot streven we ernaar om het verhaal van Zuid-Holland bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen, ook bij bijzondere doelgroepen. We vormen kortom een centraal kennis- en netwerkpunt voor erfgoed in Zuid-Holland.

   

  Doel, bestuur en toezicht

  Hoe bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar ons dagelijks werk kun je lezen in ons beleidsplan 2017-2020. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een stichting en onderschrijft de Governance Code Cultuur. We werken met een raad-van-toezicht-model en zijn in het bezit van de Anbi-status.

   

  Samenwerkingspartners

  Onze belangrijkste samenwerkingspartner is de provincie Zuid-Holland, voor wie we uiteenlopende activiteiten verrichten. Daarnaast werken wij samen met de Vereniging van Musea in Zuid-Holland, de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen, de Boerderijenstichting Zuid-Holland, het Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West (ROP ZW) en het Zuid-Hollands Landschap.

  Onze medewerkers

  Bastiaan Bot

  Fondsenwerving

  015-2154 367 bot@erfgoedhuis-zh.nl
  Nelleke Nagtegaal

  Managementassistent

  015-2154 370 nagtegaal@erfgoedhuis-zh.nl