Laden...

  Vacature Leden Raad van Toezicht

  Erfgoedhuis Zuid-Holland is het kenniscentrum voor erfgoed in Zuid-Holland en houdt kantoor in Delft. Wij versterken erfgoed door het bieden van ondersteuning, door het creëren van draagvlak voor beheer en behoud en wij vertellen het verhaal van Zuid-Holland aan de alle inwoners en bezoekers van de provincie. 

  De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zij zoekt ter vervanging van de twee leden die eind 2019 aftreden: 

  • Lid Raad van Toezicht met een sterke financiële deskundigheid 

  • Lid Raad van Toezicht met een sterke juridische deskundigheid

   

  De RvT bestaat momenteel uit zes leden, allen deskundigen met een passie en/of expertise uit het erfgoedwereld. De RvT komt ongeveer vier tot vijf keer per jaar bijeen. De RvT werkt niet met specifieke commissies maar wel met portefeuillehouders op thema. Er zijn drie concrete thema’s benoemd:  werkgeverschap, financiën en personeel. 

   

  Functie-eisen

  Wij verwijzen naar het uitgebreide functieprofiel dat is te raadplegen via de website van Public Spirit, www.publicspirit.nl.

   

  Aanbod

  Als lid van de RvT bent u als toezichthouder betrokken bij de instandhouding en ontsluiting van het rijke cultuurhistorische erfgoed van de provincie. U krijgt toegang tot een breed en enthousiast netwerk van provincie, gemeenten, musea, erfgoedinstellingen en betrokken burgers.

  De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere beloning voor hun werkzaamheden dan een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte onkosten van € 500,--.

  Conform het Reglement van de Raad van Toezicht zitten leden voor 4 jaar in de Raad en kunnen zij één keer worden herbenoemd.

   

  Meer informatie of  reageren?

  De werving en selectie is in handen van Public Spirit. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen hen opnemen en vragen naar Patrick Beterams . Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail stellen: info@publicspirit.nl.

  U wordt verzocht te reageren uiterlijk zondag 6 oktober a.s. Via de optie “direct solliciteren” van de website Public Spirit kunt u uw belangstelling kenbaar maken.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.