Laden...

  Onderwijs Digitale Scheurkalender Burgerschap

  Hoe maak je jongeren in het vmbo-onderwijs bekend met het thema burgerschap? Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw ontwikkelen hiertoe de Digitale Scheurkalender Burgerschap. Kunst en erfgoed worden aan de belangrijkste thema's uit het vak burgerschap gekoppeld, met als doel om een duurzame positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leerlingen die straks het grootste deel van de beroepsbevolking vormen.

  Annemarie Hogervorst van Kunstgebouw vertelt tijdens de Erfgoeddag 2019 over de Digitale Scheurkalender

  Kunst en erfgoed stimuleren leerlingen om met andere ogen naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Dit sluit goed aan bij het doel van burgerschapsonderwijs: leerlingen opleiden tot burgers met een actieve, betrokken, nieuwsgierige en kritische houding. Dat is het doel van de Digitale Scheurkalender Burgerschap. 

  Cultuursnacks

  Een Digitale Scheurkalender is een tool voor het digibord die leerlingen op een vlotte en toegankelijke manier laat kennismaken met kunst en erfgoed. Een docent hoeft zich niet voor te bereiden en kan deze ‘cultuursnacks’ op elk gewenst moment inzetten. Als opmaat naar een uitgebreide les over een bepaald onderwerp of gewoon als tussendoortje. Het concept is bedacht door het Kröller-Müller Museum. Zij wonnen er dit jaar een internationale prijs voor museumeducatie mee. De tool is zo opgezet dat andere organisaties ook een Digitale Scheurkalender kunnen ontwikkelen, in overleg met het Kröller-Müller.

  In 2018 ontwikkelden Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw samen de Digitale Scheurkalender Zuid-Holland voor het basisonderwijs (digitalescheurkalender.com, wachtwoord: zuidholland). Dit beviel zo goed dat we dit een vervolg willen geven. We kiezen hierbij bewust voor een relevant maatschappelijk onderwerp en een belangrijke doelgroep.

  Burgerschap

  Scholen zijn sinds 2006 verplicht burgerschapsonderwijs te geven, maar ze pakken dit heel verschillend aan. Meestal is het geen apart vak en wordt het verdeeld over maatschappijleer, geschiedenis en Nederlands. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat leerlingen moeten kennen en kunnen, hebben leraren een voorstel voor een nieuw curriculum aan de minister overhandigd. Dit voorstel vormt voor Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw het vertrekpunt bij het bedenken van de onderwerpen en opdrachten voor de Digitale Scheurkalender Burgerschap.

  Van alle middelbare scholieren in Nederland gaat het grootste deel (60%) naar het vmbo. Zij zullen straks voor een groot deel onze maatschappij vormgeven en zullen de antwoorden op de uitdagingen van deze tijd in praktijk brengen. Gek genoeg wordt er relatief weinig voor het vmbo ontwikkeld vanuit kunst- en erfgoededucatie. Reden te meer voor ons om het vmbo als doelgroep te kiezen.

  Kunst en erfgoed

  De Digitale Scheurkalender Burgerschap koppelt kunst en erfgoed aan de belangrijkste thema's uit het vak burgerschap. Door kunst en erfgoed als uitgangspunt te nemen, geef je leerlingen ruimte voor het verkennen van verschillende perspectieven. We vinden dat deze kerneigenschap van cultuuronderwijs – iets met andere ogen leren zien – uitstekend past bij het thema burgerschap. 

  Partners

  Erfgoedhuis en Kunstgebouw werken samen aan dit project, met hulp van anderen. Heel belangrijk is de klankbordgroep met vmbo-docenten, die niet alleen de inhoud, maar ook de vorm en aansluiting met de belevingswereld van de leerlingen kritisch in de gaten houdt. Jeroen Bron, projectleider burgerschapsonderwijs bij SLO, is als sparringpartner aan het project verbonden. Hij kijkt vooral naar de leerplankundige ontwikkeling. 

  Kennisnet en NDE hebben de Digitale Scheurkalender Burgerschap als één van de vier focusprojecten uitgekozen binnen hun programma Intensivering digitale ontsluiting erfgoed voor het onderwijs. Zij volgen ons project om er lessen uit te trekken voor andere instellingen die digitale erfgoededucatie projecten willen ontwikkelen. Daarbij helpen ze met het doen van gebruikersonderzoek.

  Tijdpad

  In oktober 2020 zullen we de Digitale Scheurkalender Burgerschap lanceren met 8 items. Op basis van de feedback die we ontvangen van docenten breiden we de kalender binnen 2 jaar uit met 4 extra items, zodat hij uiteindelijk uit 12 items bestaat.

  Meer weten over dit project? Neem contact op met Iris Brandts (zie onder).

  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.