Laden...

  Gemeenten Cultuurhistorische effectrapportage (CHER)

  Zuid-Holland is dichtbevolkt en ruimte is schaars. Cultureel erfgoed staat dan ook onder constante druk van ruimtelijke ontwikkeling en vernieuwing. Wij helpen gemeenten bij het opstellen van een cultuurhistorische effectrapportage oftewel CHER. Deze beschrijft de effecten van nieuwe ruimtelijke plannen op cultureel erfgoed.

  Een CHER omvat een beschrijving van de geschiedenis van het gebied. Dit om de bestaande situatie goed te kunnen begrijpen. Vervolgens wordt een inventarisatie gemaakt van de - in het gebied aanwezige - cultuurhistorische waarden.

  Hierna wordt een beschrijving gemaakt van de geplande ruimtelijk ontwikkelingen en worden de effecten ervan op de cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. Hieruit volgt een aanbeveling over hoe de ruimtelijke ingrepen de cultuurhistorische waarden kunnen behouden of zelfs versterken. Erfgoed vormt immers geen belemmering bij nieuwe ontwikkelingen, maar is juist een bron van inspiratie voor architecten en stedenbouwkundigen.

  Een CHER is voor de gemeente een hulpmiddel om een goed oordeel te kunnen vellen over de gevolgen van ruimtelijke plannen voor aanwezige cultuurhistorische waarden. Ook ondersteunt de CHER bij het erfgoedbeheer op lange termijn.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.