Laden...

  Erfgoedinstellingen Digitalisering van collecties

  Digitalisering staat in toenemende mate hoog op de agenda van erfgoedinstellingen. En terecht, want door collecties digitaal te ontsluiten, maak je de collecties toegankelijk voor een groter publiek, verbeter je de zichtbaarheid als organisatie, en kan iedereen de collectie op elk moment bewonderen en bestuderen.

  In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Erfgoedhuis Zuid-Holland in 2016 een verkenning uitgevoerd onder erfgoedinstellingen, waarbij de behoefte van digitalisering van erfgoedcollecties en de bereidheid om deze collecties beschikbaar stellen op een gemeenschappelijk ‘Digitaal Museum’ in kaart zijn gebracht. Ook is de (financiële) haalbaarheid onderzocht van een Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland. Hiervoor zijn we bij onze achterban van maar liefst 340 kleine en middelgrote erfgoedinstellingen te rade gegaan. 

  Naar aanleiding van deze verkenning worden in 2018-2019 de volgende maatregelen uitgevoerd:

   

  Digitaal steunpunt en cursussen

  Naar aanleiding van de uitkomsten van deze verkenning zetten wij in 2018 en 2019 een Digitaal Steunpunt op dat de (basis)kennis over digitaliseren en kennisdelen zal vergroten. Ook zullen we vanaf 2018 verschillende cursussen en diensten aanbieden om medewerkers van erfgoedinstellingen te ondersteunen op het gebied van collectiedigitalisering. 

   

  Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties

  Ook wordt er in 2018 een Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties ingesteld, met financiële steun van de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksgroepen die normaal gesproken wat verder van de erfgoedinstellingen afstaan, zoals nieuwkomers en migranten.

   

  Verbetering digitale toegankelijkheid erfgoedcollecties

  Ten slotte wordt er geïnvesteerd in betere digitale toegankelijkheid van erfgoedcollecties. Erfgoedinstellingen worden gestimuleerd aan te sluiten bij een (centraal) digitaal platform om de erfgoedcollecties op een aantrekkelijke manier - en als mogelijk open data - toegankelijk te maken voor het grote publiek.