Laden...

  Erfgoedinstellingen en musea Subsidiemogelijkheden

  Er zijn verschillende mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen voor het behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld via de zeven erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland.

  Ondersteuning bij het doen van subsidieaanvragen

  Het doen van een subsidieaanvraag is niet altijd even gemakkelijk. Wij geven tips over het schrijven en goed onderbouwen van je subsidieaanvraag. Ook toetsen we samen met jou of je kans maakt op de subsidie.

  Subsidies via de provinciale erfgoedlijnen

  De provincie Zuid-Holland biedt verschillende mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor cultureel erfgoed. Zo kun je aansluiten bij één van de zeven erfgoedtafels: Landgoederenzone Zuid-Holland, Waterdriehoek, Trekvaarten, Romeinse Limes, Atlantikwall, Oude Hollandse Waterlinie en Goeree-Overflakke. Lees meer over het erfgoedlijnenbeleid of bekijk de voorwaarden op de website van provincie Zuid-Holland.

  Subsidies voor archeologie en publieksbereik

  Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland een subsidieregeling voor archeologie en publieksbereik. Instellingen of particulieren die zich bezighouden met archeologie kunnen via deze regeling in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van een project of initiatief dat een breed publiek in aanraking laat komen met de archeologie van Zuid-Holland.

  Subsidies voor de digitalisering van collecties

  Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) biedt een overzicht van (landelijke) subsidiemogelijkheden voor digitalisering.

  Subsidies voor molens

  De provincie Zuid-Holland ondersteunt ook de restauratie en het groot onderhoud van molens. 

  Subsidies voor rijksmonumenten

  Voor eigenaren en beheerders van rijksmonumenten is het mogelijk om voor het onderhoud van het pand een instandhoudingssubsidie aan te vragen bij het rijk. Allen eigenaren van een rijksmonument waarvan de oorspronkelijke functie niet een woonhuis is, komen in aanmerking voor de onderhoudssubsidie.

  Stimulering herbestemming monumenten

  Het rijk stelt eveneens subsidie beschikbaar voor de herbestemming van monumenten. Doel is het stimuleren van duurzaam (her)gebruik van bijvoorbeeld monumentale kerken, scholen, boerderijen en molens. Je kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek en het tussentijds wind- en waterdicht maken. 

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.