Laden...

  Samen sta je sterk, zo simpel is het gewoon. Door als erfgoedinstelling de samenwerking te zoeken met collega-instellingen kun je een completer verhaal vertellen, meer draagvlak creëren en een grotere doelgroep bereiken. Bovendien ontstaan door samenwerking nieuwe ideeën en kun je kennis en ervaringen uitwisselen.

  Een centraal netwerkpunt

  Erfgoedhuis Zuid-Holland is een centraal netwerkpunt voor alle erfgoedbetrokkenen in Zuid-Holland. We beschikken over een breed netwerk in de erfgoedsector en delen dit graag met anderen. We hebben zicht op wat er speelt bij het rijk, de provincie, gemeenten en erfgoedinstellingen. We verbinden partijen en initiatieven, faciliteren bijeenkomsten en coördineren we samenwerkingsprojecten.

  We zijn tevens nauw betrokken bij de zeven provinciale erfgoedtafels, de archeologietafel Zuid-Holland, de stuurgroep Ontstaan van het Graafschap Holland, het netwerk van belangenbehartigers in de archeologie, het Museumplatform, de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen en andere samenwerkingsverbanden. We coördineren tot slot het Molennetwerk Zuid-Holland.

  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.