Laden...

  Museumplatform Nieuws voor musea

  Hier vind je het laatste nieuws van het Museumplatform

  Discussieer mee over nieuwe ICOM museum definitie

  Tijdens de ICOM General Conference in Kyoto werd het besluit over een nieuwe museumdefinitie uitgesteld tot juni 2020. Eén van de belangrijkste argumenten was dat alle comités in ICOM tijd zo tijd hebben om hun achterbannen te informeren en te raadplegen.

  ICOM Nederland maakt graag gebruik van dit momentum om in eigen land de discussie te agenderen over wat een museum is of zou moeten/kunnen zijn. Dat doen zij vooral in samenwerking met andere spelers in het Nederlandse museumlandschap. Op de volgende data kunt u zich letterlijk in de discussie mengen:

  • 6 februari 2020 Discussie-sessie en netwerkborrel voor ICOM Nederland-leden bij Catharijneconvent, Utrecht - 15.00-17.30 uur
   Schrijf je bij ICOM in voor de bijeenkomst van 6 februari
  • 23 maart 2020 Museumkennisdag in samenwerking met de Museumvereniging, zie hier voor meer informatie.
  • Mei 2020 Uitnodiging aan de ICOMleden om een stemadvies uit te brengen (bv. via online tool) in de weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering 2020 van ICOM Nederland.
  • 25 mei 2020 Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland in de ochtend in Stedelijk Museum Breda.

   

  --> Lees hier meer over de oude en nieuwe ICOM Museumdefinitie.

   

  Open Oproep Digitaal Erfgoed

  Hoe kunnen gedigitaliseerde erfgoedcollecties op een creatieve en publieksvriendelijke manier zichtbaar worden gemaakt? En hoe kan het publiek actief betrokken worden? Het Mondriaan Fonds ontvangt van het ministerie van OCW extra budget voor het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties. Het gaat om een bedrag van 580.000 euro per jaar in 2019 en 2020.

  Erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken, kunnen aanvragen voor het digitaal toegankelijk, bruikbaar en vindbaar maken van hun erfgoedcollecties. Het resultaat moet een duurzaam karakter hebben, tot een sterkere digitale infrastructuur leiden en navolgbaar zijn voor anderen. De bijdrage is niet bedoeld voor het digitaliseren zelf maar voor de ontwikkeling van toegankelijkheid en/of publieksparticipatie. Ook kan worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke digitaliseringsplannen.

  Deze bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De deadlines zijn: 7 oktober 2019 en 31 juli 2020.

  --> Lees hier meer over de Open Oproep Digitaal Erfgoed.

   

  Samenwerking cultuurfondsen
  Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben subsidiemogelijkheden voor nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen.

  Digitale toegankelijkheid en het gebruik van erfgoed zijn belangrijke speerpunten van de minister van OCW. Alle drie de fondsen hebben vanuit hun eigen invalshoek hiervoor een stimuleringsmaatregel vormgegeven. Deze maatregelingen dragen bij aan nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. De fondsen sluiten hiermee aan bij de Nationale Strategie digitaal erfgoed, die wordt uitgevoerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld, in afstemming met DEN, kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

  Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

  Op het gebied van digitalisering kunnen aanvragen worden ingediend Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds ondersteunt Zuid-Hollandse instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die verder van de instellingen af staan.

  --> Meer informatie op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds

  Louvre leent topstuk uit aan Den Briel

  Musée du Louvre en Musée de Cluny hebben toegezegd een gouden beker in tijdelijk bruikleen te geven aan Historisch Museum Den Briel. De rijk gedecoreerde bokaal werd in 1667 vervaardigd door Nicolaas Loockemans. Vanaf zondag 16 juni 2019 is de bokaal iedere dinsdag t/m zondag in Brielle te bewonderen in de tentoonstelling “De gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden Eeuw”.
   
  De bokaal werd in 1668 door de Staten van Holland geschonken aan Cornelis de Witt voor zijn verdienste als afgevaardigde van de Staten-Generaal op de Nederlandse oorlogsvloot tijdens de Tocht naar Chatham in 1667, de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Op 20 augustus 1672 werden de staatsgezinde broers Johan en Cornelis de Witt op brute wijze in Den Haag door orangisten vermoord.
   
  Cornelis de Witt had verschillende politieke functies. Zo was hij ook Ruwaard van de heerlijkheid Putten (nu het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten). Het hof van Cornelis was gevestigd in Geervliet. Deze zomer trekt het Historisch Museum Den Briel samen met de stichting Geervliet op in de organisatie van publieksactiviteiten rondom de gebroeders De Witt. Het voormalige stadhuis in Geervliet, van waaruit Cornelis recht sprak, is tijdens de zomer van 2019 in de weekenden voor het publiek geopend.
   
  Ruim veertig bruiklenen

  De tentoonstelling in Den Briel, samengesteld door gastconservator Dr. Ronald Prud’homme van Reine, die ook de begeleidende publicatie schrijft, is te zien van 16 juni t/m 8 september 2019.
  De tentoonstelling omvat ruim veertig bruiklenen die behalve bij het Louvre in bruikleen zijn gevraagd bij het Rijksmuseum, Museum de Gevangen Poort, het Haags Historisch Museum, het Mauritshuis, het Amsterdam Museum, het Dordrechts Museum, Museum Rotterdam, de Koninklijke Bibliotheek en het Streekarchief Voorne-Putten.

  Detail van de gedecoreerde bokaal

  Foto via Historisch Museum Den Briel

  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.