Laden...

  Erfgoedinstellingen en musea Digitalisering van collecties

  Bij erfgoedinstellingen die over een collectie beschikken, bestaat een sterke behoefte aan meer (basis)kennis over het digitaliseren van hun collecties. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland) en Erfgoedhuis Zuid-Holland, stimuleert de provincie collectiebeherende erfgoedinstellingen om hun collecties digitaal te ontsluiten via het project 'Digitalisering cultureel erfgoed'.

  Over het project

  De provincie wil samen met anderen erfgoed helpen beschermen, beleefbaar maken en benutten, zodat het een waardevolle toekomst krijgt. Digitalisering is hiervan een mooi voorbeeld. Door culturele erfgoedcollecties digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het grote publiek blijft ons erfgoed ook voor de toekomst behouden. De provincie investeert zowel in 2018 als in 2019 150.000 euro in digitale toegankelijkheid van erfgoedcollecties in Zuid-Holland ten behoeve van het bevorderen van kennisdeling.

   

  Het digitaliseringsproject bestaat uit een drietal programmaonderdelen die digitale beschikbaarheid van erfgoedcollecties ondersteunen, professionaliseren en promoten: 

   

  1. Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

  Op 1 januari 2018 werd het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland ingesteld. Dit themafonds wordt medegefinancierd en beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Zuid-Holland. Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksgroepen die normaal gesproken wat verder van de instellingen afstaan.

  Erfgoedinstellingen kunnen in de eerste maanden van 2020 nog een financiële bijdrage voor het digitaliseren van hun collectie aanvragen bij het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland. Dit themafonds wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland). Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksgroepen die normaal gesproken wat verder van de instellingen afstaan. Aanvragen kunt u indien bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

                       

  2. Steunpunt voor digitalisering van erfgoedcollecties

  Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert in opdracht van de provincie een steunpunt voor erfgoedinstellingen. Met het steunpunt wordt beoogd de (basis)kennis over digitaliseren en het delen van deze kennis te vergroten. In 2019 werden verschillende cursussen en diensten aangeboden om medewerkers en vrijwilligers van erfgoedinstellingen te ondersteunen op het gebied van digitalisering van hun collectie(s). 

  Een overzicht van alle activiteiten is te vinden je onze website Zelf Doen in Erfgoed en Groen.

   

  3. Toegankelijkheid erfgoedcollecties

  Voor het toegankelijk maken van de Zuid-Hollandse erfgoedcollecties is een eigen digitaal platform beschikbaar: Canon van Zuid-Holland www.erfgoedzuidholland.nl. In de Canon van Zuid-Holland worden in afzonderlijke vensters verhalen verteld over kunstwerken, kunstvoorwerpen, gebeurtenissen, personen et cetera. Onderwerpen over de geschiedenis van Zuid-Holland en die we als samenleving belangrijk genoeg vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven. Het Zuid-Hollandse platform is op 28 november 2018 gelanceerd en is voor iedereen gratis toegankelijk. Voor vragen en meer informatie: canonvanzuidholland@pzh.nl

   

  Landelijke samenwerking

  Het Erfgoedhuis werkt samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed. Zo is er onlangs een wegwijzer voor digitalisering voor erfgoedinstellingen in heel Nederland gepubliceerd: het spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties.

  Daarnaast wordt op initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed in iedere provincie een digitaal erfgoed coach aangesteld. Heb je (praktische) vragen over het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van de digitale collectie van jouw instelling? Je kunt terecht voor advies (op maat) bij Tamara van Zwol, via digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.