Laden...

  Erfgoedinstellingen en musea Digitalisering van collecties

  Bij erfgoedinstellingen die over een collectie beschikken, bestaat een sterke behoefte aan meer (basis)kennis over het digitaliseren van hun collecties. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland) en Erfgoedhuis Zuid-Holland, stimuleert de provincie collectiebeherende erfgoedinstellingen om hun collecties digitaal te ontsluiten via het project 'Digitalisering cultureel erfgoed'.

  Het digitaliseringsproject bestaat uit een drietal programmaonderdelen die digitale beschikbaarheid van erfgoedcollecties ondersteunen, professionaliseren en promoten: 

   

  1. Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

  Op 1 januari 2018 wordt het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland ingesteld. Dit themafonds wordt medegefinancierd en beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Zuid-Holland. Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksgroepen die normaal gesproken wat verder van de instellingen afstaan.

  Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten kunnen vier keer per jaar worden ingediend. Aanvragen kunnen hier ingediend worden.

                       

  2. Steunpunt voor digitalisering van erfgoedcollecties

  Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert in opdracht van de provincie een steunpunt voor erfgoedinstellingen. Met het steunpunt wordt beoogd de (basis)kennis over digitaliseren en het delen van deze kennis te vergroten. In 2018 en 2019 worden verschillende cursussen en diensten aangeboden om medewerkers en vrijwilligers van erfgoedinstellingen te ondersteunen op het gebied van digitalisering van hun collectie(s).

  Een overzicht van alle cursussen vind je op onze website Zelf Doen in Erfgoed en Groen.

  Voor meer informatie kun je een mail sturen naar digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl.

   

  3. Toegankelijkheid erfgoedcollecties

  Voor het toegankelijk maken van de Zuid-Hollandse erfgoedcollecties wordt aangesloten bij het digitale platform van de Canon van Nederland en de Canon van Zuid-Holland, waar lokale en regionale thema's uit Zuid-Holland zijn toegevoegd. Deelname aan de website is voor eenieder gratis onder voorwaarde dat de data beschikbaar komt via het collectieregistratiesysteem.

  Vanuit het provinciaal programma Transparante en Open Provincie (TOP) worden meerdere initiatieven rondom digitalisering van het cultureel erfgoed ondersteund.

   

  Over het project

  De provincie wil samen met anderen erfgoed helpen beschermen, beleefbaar maken en benutten, zodat het een waardevolle toekomst krijgt. Digitalisering is hiervan een mooi voorbeeld. Door culturele erfgoedcollecties digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het grote publiek blijft ons erfgoed ook voor de toekomst behouden. De provincie investeert zowel in 2018 als in 2019 150.000 euro in digitale toegankelijkheid van erfgoedcollecties in Zuid-Holland ten behoeve van het bevorderen van kennisdeling.

   

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.