Laden...

  Het goed beheren van collecties vraagt om de juiste expertise op het gebied van roerend erfgoed. Wij voeren voor musea regelmatig audits collectiebeheer uit. Ook adviseren wij instellingen op het gebied van waardering & selectie, ontzamelen en beheer & behoud.

  Uit de collectie van het Museon, Den Haag

  Audit collectiebeheer

  Een audit collectiebeheer is een meting waarbij de collectie uitvoerig wordt doorgelicht en gecontroleerd. We kijken hierbij naar drie aspecten: registratie, behoud & beheer en veiligheidszorg.

  Om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de collectie houden wij interviews en doen we klimaat- en lichtmetingen. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt. Daarbij wordt ook een visuele inspectie uitgevoerd van de museumzalen en het depot, en wordt er een steekproef gedaan om te kijken of de relatie tussen het administratieve systeem en de objecten in orde is.

  Wij voerden al collectie audits uit voor onder meer het Haags Historisch Museum, het Museon, het Gemeentemuseum Den Haag, Museum Bredius, Museum Boijmans Van Beuningen en Maritiem Museum Rotterdam.

  Waardering en selectie

  Met het begrip waarde in relatie tot erfgoed bedoelen we: het doen van beargumenteerde en verifieerbare uitspraken over de waarde van het betreffende erfgoed. Wanneer denken we over waarde na? Vaak is er een aanleiding, bijvoorbeeld als er keuzes binnen een collectie moeten worden gemaakt of als een collectie verhuist naar een nieuw depot. Wij helpen je met dit proces graag op weg.   

  Beheer & behoud

  Wij adviseren en trainen musea, archieven en andere erfgoedinstellingen met het op de juiste manier beheren en behouden van collecties. Denk hierbij aan advies ten aanzien van klimaat en licht, het volgens richtlijnen opbergen, stofvrij houden, in- en uitpakken en laten transporteren van voorwerpen, maar ook het bijhouden van een basisregistratie, het nummeren van objecten en het ordenen en beschrijven van archieven en documentatie.

  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.