Laden...

  Ons werk Verkenning Digitalisering Erfgoedcollecties

  In opdracht van het bureau Cultuur en Vrije Tijd van de Provincie Zuid-Holland is Erfgoedhuis Zuid-Holland in november 2016 gestart met een verkenning naar de digitalisering van erfgoedcollecties in Zuid-Holland.

  Bij deze verkenning is de behoefte van de kleine en middelgrote musea, historische verenigingen en oudheidkamers om hun collecties te digitaliseren in kaart gebracht. Ook struikelblokken werden geïnventariseerd. 

  Ook werd nagegaan in hoeverre erfgoedinstellingen - en onder welke voorwaarden - bereid zijn om hun digitale collecties voor het publiek toegankelijk te maken op een gemeenschappelijk ‘digitaal museum’.

  Een andere doelstelling van de verkenning was inzicht te verkrijgen in de (financiële) haalbaarheid van een Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties in Zuid-Holland bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland.

  In de zomer van 2017 is de rapportage van de verkenning gepresenteerd aan Zuid-Hollandse musea, historische verenigingen en oudheidkamers.

  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?