Laden...

  Nieuws Oproep: Laatste mogelijkheid aanvraag decentralisatie-uitkering kerkenvisies

  Als je gebruik wil maken van de laatste mogelijkheid om een uitkering Kerkenvisie in te vragen, dan moet de aanvraag vóór 15 februari 2021 binnen zijn. Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering kerkenvisies aanvragen. Cofinanciering is niet noodzakelijk. Uitkering van de toegekende gelden vindt echter plaats op vaste momenten in het jaar. Vandaar onze dringende oproep dit op tijd te doen.

  Foto: Getty Images

  Aanvraagprocedure

  De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt de laatste uitkering in mei 2021 plaats via het Gemeentefonds. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 t/m 19 kerkgebouwen € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen €75.000,- voor veertig of meer kerkgebouwen. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

  Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerde bestuurder en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen kunnen ook aan dit emailadres worden gericht. Ga naar aanvraagformulier.

  Kerkenvisie in tijden van corona

  Juist nu we ons in één keer in een andere tijd bevinden, wordt het belang van de kerkenvisies onderstreept. Zowel kerken in religieuze functie, met nevenfuncties of maatschappelijk-culturele bestemmingen hebben het zwaar en moeten de komende tijd uitvinden hoe ze verder kunnen. Tegelijkertijd kunnen ze voor de burgerlijke gemeente een goede rol hebben in het ondersteunen van gemeenschappen en de maatschappij in deze tijd. De kerkenvisie is gebaseerd op een open dialoog tussen de burgerlijke gemeente, de kerkeigenaren en de burgers. Die dialoog betekent dat men elkaar een luisterend oor kan bieden en waar nodig kan ondersteunen.

  Natuurlijk vraagt het in een 1,5 meter-samenleving om andere werkwijzen dan voor de coronaperiode werd toegepast. Maar ook nu zijn er (digitale) instrumenten om het gesprek op te starten en voorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten. Vanuit de partijen betrokken bij het Programma Toekomst Religieus Erfgoed kunnen wij hierin waar nodig adviseren. En uiteraard biedt een kerkenvisie de ruimte om zaken anders aan te pakken. Die ruimte is er, zolang het doel (het bieden van een toekomstperspectief voor álle kerkgebouwen binnen de gemeente) het vertrekpunt blijft. Schroom niet om contact met ons te zoeken over de invulling van een kerkenvisie!

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.