Laden...

  Nieuws Nieuwe subsidieregeling: erfgoedparticipatie volgens het Verdrag van Faro

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een nieuwe subsidieregeling geopend: 'Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze.' De regeling is bestemd voor Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen zélf aan de slag gaan en meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten.

  Met de nieuwe subsidieregeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleren dat erfgoedgemeenschappen een actieve, volwaardige rol vervullen in de omgang met cultureel erfgoed. Er kan tot €25.000 aangevraagd worden tijdens drie aanvraagrondes van mei 2020 tot en met juni 2021.

  Het Fonds werkt op dit thema samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die met het Programma Faro onderzoek doet naar het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatief en -participatie.

  Erfgoedparticipatie

  Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleren actieve erfgoedparticipatie en ondersteunen via deze regeling projecten waarin wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het verdrag. Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro en doen mee aan kennisdeling met de RCE en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

  Twee soorten subsidies

  Je kunt een aanvraag indienen voor ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie. Met de eerste onderzoek je hoe je volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro kunt werken, of hoe je die werkwijze een stap verder brengt. Met een participatiesubsidie kunnen erfgoedgemeenschappen aan de slag of kan je erfgoed voor maatschappelijke doeleinden inzetten.

  Dat kunnen ook projecten zijn waarin de uitgangspunten van het Verdrag van Faro en de toepassing van erfgoedparticipatie worden verkend. Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren. Of in duurzaamheidsvraagstukken.

  Subsidie aanvragen

  Subsidie aanvragen gaat via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Op de website van het fonds vind je alle praktische informatie die je daarbij nodig hebt. Bijvoorbeeld of je organisatie in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wanneer de aanvraag kan worden ingediend.

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.