Laden...

  Nieuws Miljoen subsidie voor uw Zuid-Hollands museum?

  Musea in Zuid-Holland maken kans op een jaarlijkse rijksbijdrage van €250.000 gedurende vier jaar. Het geld is bestemd voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die te maken hebben met de gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal belang. Elke provincie kan hiervoor één museum voordragen. De provincie nodigt daarom musea uit om hun interesse te laten blijken. Dit kan tot uiterlijk 28 januari.

  Zuid-Holland heeft veel mooie musea die het publiek in aanraking brengen met uiteenlopende thema’s zoals kunst, geschiedenis en techniek. Dit betekent dat meerdere musea in aanmerking kunnen komen. Op basis van de plannen die ingediend worden, draagt de provincie één museum voor bij het rijk.

  Selectieprocedure

  Tot uiterlijk 28 januari 2020 12.00 uur kunnen Zuid-Hollandse musea hun interesse laten blijken door het invullen van dit formulier. Op basis hiervan maakt een werkgroep met Statenleden en enkele experts uit het Zuid-Hollandse cultuurveld een inhoudelijke selectie. Met de geselecteerde musea gaat de werkgroep op 4 februari in gesprek. De werkgroep adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de voordracht.

  Nadat Gedeputeerde Staten in de loop van februari een besluit hebben genomen, ontvangen alle musea bericht over de uitkomst. Het geselecteerde museum wordt verzocht het plan verder uit te werken tot een subsidie-aanvraag. Deze kan het museum tot uiterlijk 28 februari 2020 voor 17.00 uur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indienen. De provincie draagt dit museum gelijktijdig bij het ministerie voor.

  Criteria

  Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden die het Ministerie van OCW stelt in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021 – 2024. Een noodzakelijke voorwaarde voor iedere aanvrager is een verklaring dat de aanvrager de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur onderschrijft.

  Musea worden verzocht in de beschrijving van hun plan in ieder geval aandacht te schenken aan de volgende aspecten:

  • Collectie van belang; licht toe waarom uw collectie van nationaal en/of internationaal belang is.
  • Vernieuwing; gaat het om een vernieuwende aanpak om collectie en publiek bij elkaar te brengen ten opzichte van uw huidige activiteiten op dit gebied? Oftewel wat is de toegevoegde waarde?
  • Staat van dienst en artistieke kwaliteit; heeft u onlangs publieksactiviteiten ontwikkeld met een hoge inhoudelijke kwaliteit? Heeft u hier erkenning voor gekregen? Wat was het bereik van deze activiteiten?
  • Robuustheid; heeft uw museum voldoende slagkracht, professionaliteit en massa om uitvoering te geven aan publieksactiviteiten van een dergelijke omvang?
  • Borging; is het een investering die bijdraagt aan de ontwikkeling van het publieksbereik van uw museum op de lange termijn?
  • Kennisdeling en samenwerking; binnen haar beleid stimuleert de provincie dat culturele instellingen kennis delen en samenwerken. Op welke wijze wordt in het kader van de impuls van het Rijk samenwerking gezocht en/of kennis gedeeld met andere musea of andere culturele instellingen in Zuid-Holland.

   

  Bron: provincie Zuid-Holland

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.