Laden...

  Nieuws Goed om te weten: fondsen en regelingen voor corona-ondersteuning

  Als gevolg van het coronavirus is er in de erfgoedsector een vrijwilligersprobleem ontstaan. Bovendien moeten er vaak aanpassingen gedaan worden om op - min of meer normale voet - weer open en aan het werk te kunnen. Bekijk een overzicht van fondsen en regelingen die hierbij kunnen helpen.

  Beeld: iStock

  Fonds voor Cultuurparticipatie – subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers

  Kleine vrijwilligers- of erfgoedorganisaties (max. 2fte) kunnen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een bedrag aanvragen voor initiatieven die de deskundigheid van hun erfgoedvrijwilligers bevorderen en/of initiatieven die de organisatie helpen verstevigen. Dit kunnen aanvragen zijn tussen de €1.000,- en €5.000,-, waarbij het Fonds 100 procent bijdraagt aan de investering.

  Initiatieven die de organisaties en hun vrijwilligers invulling helpt geven aan de Covid-19-maatregelen en die bijdragen aan het functioneren van de erfgoedvrijwilligers kunnen hier ook onder vallen. Klik hier voor meer informatie.

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt erfgoedparticipatie met subsidieregelingen voor archeologie, erfgoedvrijwilligers, immaterieel erfgoed, erfgoed en FARO-werkwijze en creatief gebruik digitaal erfgoed. Kijk op www.cultuurparticipatie.nl.

  Het Cultuurfonds en het Fonds Vrijwilligers Erfgoed in Nederland

  Een ondersteunende regeling voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Organisaties met meer dan 2fte betaalde krachten kunnen een bijdrage aanvragen voor initiatieven of aanpassingen die erfgoedvrijwilligers en/of de organisatie helpen passende maatregelen te nemen vanwege het Covid-19 virus. De projecten dienen versteviging of versterking van de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie als doel te hebben, met een blijvend effect op de lange termijn. Educatieve projecten, materiële aanpassingen of digitale innovatieve projecten komen in aanmerking voor een bijdrage. Het aanvraagbedrag ligt tussen de €1.000,- en €5.000,-. Zie hier voor meer informatie.

  Aanvragen kunnen worden ingediend voor 15 juni a.s. om in juli a.s. versneld te worden behandeld. Het aanvraagformulier kun je opvragen via monumentenzorg@cultuurfonds.nl

  Het Mondriaan Fonds

  Voor actueel nieuws over de ontwikkeling van nieuwe steunmaatregelenregelingen voor erfgoedorganisaties of kleine musea: zie de website, of meld je aan op de nieuwsbrief van het Mondriaan Fonds.

  Het Oranje Fonds en vrijwilligers

  Het Oranje Fonds maakt zich sterk voor een land met meer contact en betrokkenheid, het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen, de steun bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht. Zodat iedereen mee kan doen en niemand zich buitengesloten voelt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat in deze crisistijd. Laat je inspireren door hartverwarmende acties rondom coronahulp en bekijk wat jij kan doen op deze website.

  Leenfaciliteit voor opengestelde rijksmonumenten

  De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro. Onderdeel van dit aanvullende pakket is een nieuwe leenfaciliteit voor opengestelde rijksmonumenten: de Opengestelde Monumenten-Lening. De Opengestelde Monumenten-Lening kan binnenkort via het Nationaal Restauratiefonds worden aangevraagd. Lees meer op de website van het restauratiefonds.

  Hulp bij stress of verlies

  Ondanks de voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat vrijwilligers door het corona-virus getroffen worden of zelfs heeft verloren. Voor meer informatie zie het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw, dat gericht is op het geven van (psychosociale) hulp na verlies.

  Bron: Mondriaan Fonds

  • Bekijk het overzicht van nieuws van Erfgoedhuis Zuid-Holland in verband met corona.

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.