Laden...

  Nieuws Extra steunpakket van 482 miljoen euro voor de cultuursector

  Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting ruim 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ook musea en varend erfgoed nog tot in ieder geval de zomer van 2021 ondersteund worden. Dat meldt de rijksoverheid.

  De culturele en creatieve sector kan daarnaast een beroep doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting ruim 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur. De coronacrisis is nog niet voorbij en culturele instellingen hebben het zwaar. Het publiek kan alleen in kleine aantallen ontvangen worden. Tegelijkertijd lopen de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen door. De steun van de afgelopen maanden wordt daarom doorgezet.

  "Cultuursector onmisbaar"

  Het nieuwe steunpakket voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021 zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de inkomensondersteuning voor zzp’ers (TOZO).

  De steun is in het belang van werkgelegenheid in deze sector en zorgt dat culturele instellingen verder kunnen investeren in creatieve en innovatieve ideeën. Want ook na de coronacrisis wil het kabinet dat er een sterke culturele en creatieve sector staat. Deze sector levert ook een forse bijdrage aan een gunstig economisch vestigingsklimaat in Nederland.

  Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “De culturele en creatieve sector is juist in deze crisistijd onmisbaar. Een sector die het leven mooier maakt, mensen verbindt en verrast en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Creativiteit is nodig om een uitweg te vinden uit de beperkingen die we onszelf moeten opleggen. Dat zie je ook aan de vele initiatieven die zijn ontstaan om voorstellingen, exposities en allerlei andere creatieve ideeën voor publiek mogelijk te maken op anderhalve meter. Ik heb daar grote waardering voor. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk.”

  Globale verdeling

  De verdeling van het aanvullend pakket is globaal als volgt:

  • € 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals; de exacte invulling van de € 200 miljoen wordt komende periode uitgewerkt;
  • € 14 miljoen komt beschikbaar voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor geen budget beschikbaar was;
  • € 20 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang;
  • € 15 miljoen komt, met inzet van het ministerie van EZK, beschikbaar voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot);
  • € 15 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor een garantiefonds voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de sector te vergroten;
  • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

  Overige regelingen

  De Museumvereniging heeft het volgende overzicht gemaakt van de huidige steunregelingen voor musea:

  • Looncompensatieregeling NOW 2. Deze kan hier aangevraagd worden tot en met komende maandag, 31 augustus.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TLV1). Deze kan hier aangevraagd worden tot en met 30 oktober.
  • Kickstart cultuurfonds. De tweede tranche voor musea opent maandag 31 augustus tot en vrijdag 4 september 16.00 uur. Zie hier meer informatie over aanvragen. De derde tranche opent maandag 28 september.
  • Opengestelde Monumenten-Lening. Deze lening voor monumenten is opengesteld tot en met 31 december 2020. Lees hier meer informatie over de lening en hoe u een aanvraag kan indienen.
  • Ga ook bij je eigen gemeente en provincie na welke mogelijkheden er zijn voor coronacompensatie voor musea! Zie hier een pagina op Museumcontact over steunpakketten in verschillende provincies inclusief informatie over provincie-specifieke regelingen.

  Steunpunt Erfgoedhuis

  Erfgoedhuis Zuid-Holland juicht de aankondiging van het steunpakket van harte toe, want het ziet dat kleinere erfgoedinstellingen zoals musea in nood verkeren. Het Erfgoedhuis kan weliswaar geen financiële steun bieden aan noodlijdende erfgoedinstellingen, zoals musea, maar staat ze met raad en daad bij om de problemen als gevolg van corona het hoofd te kunnen bieden: hoe maak je je museum toegankelijk en corona-proof? Welke andere, digitale, oplossingen zijn er om je publiek te bereiken? Welke regelingen zijn er nog meer om financiële problemen op te kunnen vangen? Hoe houd je voldoende vrijwilligers om je organisatie te kunnen laten draaien? Voor deze en andere corona-gerelateerde vragen kun je terecht bij het Erfgoedhuis (lees meer over onze corona-berichtgeving).

  Bron: Rijksoverheid, de Museumvereniging

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.