Laden...

  Nieuws Herbestemmen van monumenten: nut en noodzaak

  De verstedelijking in Zuid-Holland neemt grote vormen aan. Waar gewerkt wordt, wordt ook gewoond. Zo moet er ruimte gecreëerd worden in een provincie waar deze schaars is. Leegstand is achteruitgang. Daarom zet de provincie mede in op herbestemming van leegstaande monumenten.

  Vereenvoudiging

  De provincie wil samen met anderen erfgoed helpen beschermen en het zo beleefbaar en benutbaar maken. In een drukbezette provincie als Zuid-Holland vormt dit erfgoed vaak een uitgelezen plek waar we de ruimte anders kunnen benutten ten gunste van die functionaliteiten waar schaarste is ontstaan.

  Het provinciebestuur heeft in april 2018 gesproken over het versnellen van herbestemming van monumenten. Het gesprek is gevoerd over de vereenvoudiging van de procedures bij herbestemming van monumenten tot woningen en over versnelling van herbestemming van erfgoed in het algemeen. Monumenten staan vaak op A-locaties en versterken zo de identiteit en aantrekkelijkheid van de omgeving. Herbestemming van monumenten is tevens vaak de enige manier waarop wij onze monumenten kunnen behouden voor de toekomst. De provincie wil de kansen benutten en heeft concreet aangegeven hoe zij dit gaat doen. Zo zal herbestemming gestimuleerd worden door de wijzigingen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Het wordt dan gemakkelijker gemaakt woningen in monumenten te realiseren, omdat de transformatie van bestaande gebouwen naar bijvoorbeeld woningbouw niet langer getoetst hoeft te worden aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Er zal ook met de betrokken gemeenten overlegd worden welke mogelijkheden de VRM biedt voor de herbestemming van monumenten binnen hun grenzen.

   

  Aanjagers

  De provincie heeft een aanjaagteam voor erfgoed aangesteld. Het aanjaagteam voor erfgoed helpt eigenaren van rijksmonumentale kerken, boerderijen en industriële panden die langdurig leegstaan om een nieuwe bestemming te vinden.

   

  Monumenten in beweging netwerkbijeenkomst

  De provincie brengt ook het aanbod van en de vraag naar leegstaande markante gebouwen en monumenten bij elkaar. Hiervoor werden al drie succesvolle netwerkwerkbijeenkomsten Monumenten in beweging georganiseerd.

   

  Dat is Slim! ruimtegebruik

  We maken herbestemmen van monumenten gemakkelijker omdat we de schaarse ruimte in Zuid-Holland beter willen benutten. We noemen dat Slim! ruimtegebruik. Veel inspirerende voorbeelden zijn al gedeeld en hebben geleid tot nieuwe initiatieven. Zo blijven onze steden een aantrekkelijk en dynamisch gebied om in te wonen en te werken.

   

  Subsidie

  Tot slot stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen. Subsidie voor herbestemming kan alleen worden verstrekt bij de restauratie van het monument.

  Van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 kunnen subsidieaanvragen voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten worden ingediend. Binnen de paragraaf Herbestemming kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het rijksmonument. De aanvraagformulieren en het speciale begrotingsformulier, evenals de voorwaarden en meer informatie over de procedure, zijn te vinden op de website van de provincie.

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.