Laden...

  Nieuws Zuid-Hollandse erfgoedlijnen, samen sterk

  In een op donderdag 22 februari 2018 gehouden werksessie met de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen is eens te meer gebleken dat het succes van deze erfgoedlijnen zijn oorsprong vindt in een mooie mix van ambities, kwaliteitsborging, de verbinding met andere opgaven en het actief delen van kennis.

  Zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen: samen in ambities, geborgd door kwaliteit, verbonden met andere ruimtelijke opgaven.

   

  Ruimtelijke kwaliteit

  In 2017 heeft de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Harm Veenenbos, in navolging van het advies van zijn voorganger uit 2015 kunnen constateren dat er binnen de erfgoedlijnen de afgelopen twee jaar een goede kwaliteitsslag is gemaakt. Middels ambitiekaarten en een goed afwegingskader zijn projecten ten uitvoer gebracht. Rik Janssen, Zuid-Hollands gedeputeerde voor Cultureel erfgoed: “Anno 2017 kunnen we stellen dat er binnen de zeven erfgoedlijnen goede stappen zijn gemaakt met betrekking tot de kwaliteitsborging van de ambities. We moeten dit ook laten zien. Deze kwaliteitsborging is echter een continue proces. Voor heden en toekomst kijken we ook vooral naar de context waarbinnen erfgoed acteert en aansluiting zoekt bij andere gebiedsontwikkelingen zoals recreatie, natuur, water en ruimtelijke ordening. Op deze manier blijven de erfgoedlijnen toekomstbestendig. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit kan de erfgoedtafels daarbij helpen. ”

   

  Leren van elkaar

  Binnen de erfgoedlijnen is de afgelopen twee jaar een goede slag gemaakt op basis van de adviezen van de PARK. Samen met de deelnemers aan de erfgoedtafels zijn de ambities van de erfgoedlijnen concreet benoemd en op ambitiekaarten gezet. Daarnaast heeft iedere erfgoedtafel, aansluitend bij de ambitie, een afwegingskader opgeleverd. Met dit afwegingskader wordt beoordeeld of projecten voldoende aansluiten bij de ambities en of projecten uitvoerbaar zijn. Voor de erfgoedlijnen onderling is het ‘van elkaar leren’ en het verbinden van erfgoed met de andere opgaven de komende tijd een belangrijk speerpunt.

   

  Zeven Erfgoedlijnen

  In Zuid-Holland zijn zeven erfgoedlijnen actief: Landgoederenzone, Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, Historische Trekvaarten, Romeinse Limes, Waterdriehoek en Oude Hollandse Waterlinie. Op een aantal plekken in de provincie is die geschiedenis in het landschap terug te zien. Aan de hand van zeven erfgoedlijnen maakt de provincie Zuid-Holland de geschiedenis van het landschap nog beter zichtbaar en beleefbaar. Een erfgoedlijn is een geografische lijn (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die verschillende punten op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal.

   

  De provincie draagt graag financieel bij aan deze erfgoedlijnen. Erfgoed maakt de omgeving mooier, vertelt het verhaal van onze geschiedenis en biedt kansen voor economie, toerisme en recreatie.

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.