Laden...

  Nieuws Provincie investeert ook in 2018 in zichtbaar en toegankelijk erfgoed in Zuid-Holland

  Voor 2018 investeert de provincie Zuid-Holland opnieuw in het beleefbaar en toegankelijk maken van erfgoed . Gedeputeerde Staten stellen voor om ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het 'Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018'.

  Voor 2018 zal de provincie Zuid-Holland opnieuw investeren in het beleefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed binnen de zogenoemde erfgoedlijnen. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar te stellen hiervoor. Dit is inclusief  € 800.000 extra budget in 2018 voor de erfgoedlijnen. Het provinciebestuur vindt het belangrijk om goede voorstellen te belonen. Met het extra budget wordt voorkomen dat mooie projecten die bijdragen aan de ambities van de erfgoedtafels niet tot uitvoering komen. Provinciale Staten besluiten naar verwachting op 8 november 2017 over het subsidieplafond.  De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018. Zodra het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 eind van dit jaar is gepubliceerd in het Provinciaal Blad, kan subsidie worden aangevraagd voor deze projecten.

   

  Volgende generaties

  Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor (lokale) ondernemers. De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties. Bij het bekend, zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed richt de provincie zich op groepen monumenten die aan één geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, een rivier of een trekvaart) en een verhaal vertellen. Dit zijn de zeven erfgoedlijnen: Atlantikwall, Goeree Overflakkee, Landgoederenzone, Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten en Waterdriehoek. Het realiseren van deze erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Met meer dan 250 externe partners werkt de provincie aan het beleefbaar maken van deze erfgoedlijnen via de erfgoedtafels.

   

  Maatregelenpakket erfgoedlijnen

  Het is belangrijk dat de erfgoedtafels zo scherp mogelijk formuleren wat hun ambitie is. De erfgoedtafels hebben bepaald wat het streefbeeld is voor hun erfgoedlijn. Voor de realisatie van het gezamenlijke streefbeeld stellen zij jaarlijks een lijst op met geprioriteerde projecten. Deze lijst is als advies aan het provinciebestuur aangeboden. Begin oktober 2017 is besloten voor welke projecten subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland.

   

  Verkorten subsidietermijn

  De indieningstermijn voor subsidieaanvragen van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is ook gewijzigd. De indieningstermijn is verkort van drie maanden naar zes weken. Met deze kortere indieningstermijn kunnen subsidieaanvragen eerder worden  afgehandeld en kan eerder gestart worden met de uitvoering.

  Het laatste nieuws ontvangen per mail?

  Dat kan! Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je elke maand het laatste nieuws.

  Schrijf je nu direct in
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.