Laden...

    Jaarplan, jaarverslag en jaarrekening

    Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt met een jaarplan waarin ieder jaar onze werkzaamheden en activiteiten worden vastgelegd. Vervolgens doen we aan het begin van ieder kalenderjaar verslag van de uitgevoerde taken en stellen we een jaarrekening op.

    Pakhuis Santos in Rotterdam, Erik Jansen fotografie