Laden...

  Monumenten Subsidiemogelijkheden

  Voor het beheer en de restauratie van monumenten zijn diverse subsidiemogelijkheden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Ook verlenen verschillende fondsen financiële ondersteuning.

  Subsidie voor de instandhouding van monumenten

  Voor eigenaren en beheerders van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, zoals een kerk, molen of fabriek, kan via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een "instandhoudingssubsidie" worden aangevraagd. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument. De overheid stimuleert met deze subsidie regelmatig onderhoud van het monument.

  Subsidies voor het herbestemmen van monumenten

  Voor het herbestemmen van monumenten zijn verschillende subsidiemogelijkheden. Op de website Monumenten.nl vind je een volledig overzicht.

  Subsidies via provincie Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland kent twee subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten: subsidie Restauratie rijksmonumenten en subsidies via het provinciaal programma Erfgoedlijnen. Beide subsidies zijn niet van toepassing op woonhuizen. Voor de Subsidie Erfgoedlijnen, een gesloten regeling, dien je aangesloten te zijn op bij één van de zeven erfgoedtafels.

  Cultuurfonds-hypotheek

  Als eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument kun je - wanneer je gaat restaureren - in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

  MonumentenFonds 1818: regio Haaglanden

  Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen. Deze regeling is alleen beschikbaar voor de regio Haaglanden.

  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.