Laden...

  Molens Molenbiotopen en groenbeheer

  Het goed onderhouden van de groene omgeving rond de molen is erg belangrijk voor het behoud van de molen zelf. Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt moleneigenaren, -beheerders en -vrijwilligers hierbij.

  Waarom de molenbiotoop onderhouden?

  Door het groen rond de molen goed te onderhouden, is de molen goed zichtbaar in het landschap. Belangrijker nog, is dat de wieken zo voldoende wind kunnen vangen om te kunnen draaien. Door te draaien blijft het mechanisme van de molen in goede conditie.

   

  Ontwikkeling groenbeheerplannen

  In 2017 zijn groenbeheerplannen ontwikkeld voor de omgeving van de Babbersmolen (Schiedam), de Korenaer (Loosduinen), de Wippersmolen (Maassluis), de Speelman (Rotterdam Overschie) en de Hoop (Maasdam). Een groenbeheerplan geeft een beeld van de huidige situatie en de gewenste situatie van het groen rond de molen. De plannen zijn gemaakt met financiële steun van de provincie Zuid-Holland. Je kunt de plannen hier downloaden:

  Download beheerplan Babbersmolen
  Download beheerplan de Korenaer
  Download beheerplan de Wippersmolen
  Download beheerplan de Speelman
  Download beheerplan de Hoop

  Ook dit jaar stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar voor het laten opstellen van een groenbeheerplan. Voor meer informatie neem contact op via steendam@erfgoedhuis-zh.nl.

   

  Advies bijvriendelijke molenbiotoop

  In 2018 is advies uitgebracht over het realiseren van een bijvriendelijke molenbiotoop aan Hans Vrolijk, molenaar van de Vrouwgeestmolen in Alphen aan de Rijn. Het advies biedt volop aanknopingspunten voor andere molenaars die in de omgeving van hun molen het bijenlandschap willen verrijken. Het advies is opgesteld door Fabrice Ottburg (Wageningen Environmental Research) en Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten). Het is een initiatief van Samenwerkingsverband Groene Cirkel Bijenlandschap, dat hard werkt aan het terugdringen van de wintersterfte bij de honingbij en de achteruitgang van de hommel en wilde bij.

  Het advies is hier te downloaden.

   

  Gezocht: Molenbiotoopwachter

  Erfgoedhuis Zuid-Holland en Vereniging De Hollandsche Molen willen dit voorjaar (vrijwillige) molenbiotoopwachters opleiden die de moleneigenaren/molenaars ondersteunen bij vragen en problemen rond de molenbiotoop en bij het richting geven aan oplossingen hiervan.

  In Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd die gericht zijn op een gezonde molenbiotoop. Het Erfgoedhuis voerde deze projecten uit met financiële steun van de provincie Zuid-Holland. Zo is er een folder uitgebracht, zijn groenbeheerplannen opgesteld en zijn vrijwilligers ondersteund bij groenonderhoud. Deze projecten hielden zich voornamelijk bezig met het groen rond de molenbiotoop. Uit onderzoek (2010) is namelijk gebleken dat groen meer nog dan gebouwen een belemmerende factor is voor de molenbiotoop en daarmee voor het goed draaien van de molen. In dit pakket voor een gezonde molenbiotoop miste nog een onafhankelijke persoon die bij vraagstukken die spelen rond het groen bij molens concrete actie kan ondernemen en oplossingen kan aandragen en realiseren. Voor deze ‘molenbiotoopwachters’ gaan Erfgoedhuis Zuid-Holland en Vereniging De Hollandsche Molen dit jaar een training verzorgen. Voorafgaand aan deze training horen wij graag van moleneigenaren en molenaars in Zuid-Holland: Hebben jullie behoefte aan inzet van/advies door de molenbiotoopwachter? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Wanneer jullie ook al mogelijke kandidaat molenwachters kennen of zelf graag de rol van molenbiotoopwachter op je willen nemen in jullie streek/regio, horen we dat ook graag.

  Molenbiotoop Vrouwgeestmolen

  Foto: Fabrice Ottburg

  Meer informatie?

   Wij staan je graag te woord bij vragen en advies over het beheren van de molenbiotoop. Je kunt ook onze brochure downloaden. Daarnaast ondersteunen wij molenaren met het opstellen van groenbeheerplannen.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.