Laden...

  Erfgoedlijnen Over de erfgoedlijnen

  Erfgoed vormt een immens kapitaal voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en toeristen. Zeker de grote monumentale complexen en structuren op het raakvlak van landschap, natuur en water.

  Van belang is dat bewoners, scholieren, toeristen en ondernemers weten dat het Erfgoed er is, en dat zij er kunnen komen. De provincie wil dan ook samen met andere partijen de handen ineen slaan om Erfgoed te beschermen, ontwikkelen en beleven. En om het door te geven aan de generaties na ons. Daarom is in 2012 het provinciaal subsidieprogramma ‘erfgoedlijnen’ gestart, dat nog doorloopt t/m 2019.

  Een ‘erfgoedlijn’ wordt gevormd door objecten rond hetzelfde thema of die onderling een bepaalde samenhang vertonen. Het zijn ensembles van erfgoed, landschap en water, die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot recreatief en toeristisch potentieel.

  Zuid-Holland kent zeven zogenaamde ‘erfgoedlijnen’, namelijk de Atlantikwall, de Landgoederenzone, de Romeinse Limes, de Trekvaarten, de Waterdriehoek (Biesbosch, Kinderdijk, Dordrecht), de Oude Hollandse Waterlinie en het eiland Goeree-Overflakkee.

  Zie voor achtergrondinformatie over de zeven erfgoedlijnen de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl

  De inzet voor de erfgoedlijnen betekent niet dat de provincie zich helemaal terugtrekt uit de rest van de provincie; ook daar blijft ze actief, bijvoorbeeld met restauratiemiddelen. Ook het Erfgoedhuis zet zich zowel in voor activiteiten langs de Erfgoedlijnen, als in de rest van de provincie.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.