Duurzaamheid

 

Duurzaamheid bij monumenten vraagt om maatwerk


Maatregelen die energiegebruik efficiënter maken of het wooncomfort verhogen, zijn toepasbaar in monumenten. Alleen is lang niet iedere toepassing geschikt voor een monumentaal pand. Sommige maatregelen tasten namelijk de cultuurhistorische waarde van het monument aan, doordat ze afbreuk doen aan de authenticiteit. Denk bijvoorbeeld aan een kunststof kozijn met dubbel glas: dat is een ingreep die in één klap het historische karakter van een monument voor een belangrijk deel teniet doet. Andere maatregelen kunnen een negatief effect hebben op de bouwfysische eigenschappen van het monument. Het gaat dan vaak om nare lange termijngevolgen, zoals vochtophoping en –overlast, waarbij het echt de vraag kan zijn hoe u er vanaf kan komen.


Kort gezegd: duurzaamheid in monumenten is maatwerk, dus is het belangrijk dat u kunt bouwen op een goed advies.

Het vinden van goed, onpartijdig maatwerkadvies is en blijft echter lastig: hoe verhouden maatregelen en materialen zich tot elkaar en hoe kunt u dat op uw pand betrekken?


In Zuid-Holland is door Erfgoed Leiden en Omstreken een totaalpakket samengesteld van informatie en maatwerkadviezen, gekoppeld aan subsidiemaatregelen van de gemeente Leiden. Via de website is de brochure Energiebesparing in een historische woning te raadplegen, waarin u bijvoorbeeld enkele quick wins aantreft. De duurzaamheidssubsidie Investeren in Thuis en de Duurzaamheidslening zijn in het leven geroepen voor grotere ingrepen.

Erfgoed Leiden en Omstreken biedt u als monumenteigenaar ook een gratis maatwerkadvies aan over hoe uw specifieke monument het best verduurzaamd kan worden – en het bevorderen van het wooncomfort wordt daarin niet overgeslagen. De adviseur komt de bouwkundig en installatietechnische delen van uw monument bekijken, zodat er een passend advies voor uw woning kan worden samengesteld. Uw woongedrag heeft veel invloed op uw energierekening, dus ook dat wordt bekeken. Daarnaast wordt uiteraard een eventuele vergunningplicht vermeld en ontvangt u advies over welke maatregelen subsidiabel zijn.

Meer informatie

Meer weten over de Leidse regeling of wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.


Als u niet in Leiden of omgeving woonachtig bent, kijk dan op de website van uw gemeente. Vaak zijn er lokale initiatieven en/of subsidies.

Daarnaast is De Groene Menukaart een prima introductie naar duurzaamheid in monumenten.