Bouwkundige inspectie

 

Een monument is een waardevol bezit, één die u koestert en waarvan u het liefst zonder problemen geniet. U wilt liever een bouwkundig gebrek vermijden, dan er één op het spoor komen als het te laat is. De Monumentenwacht opereert vanuit de filosofie dat planmatig, regelmatig onderhoud de beste wijze is om de onderhoudsstaat van een monument gelijk te houden en te verbeteren.

inspectie Den Haag   inspectie Laurenskerk

Bouwkundige controles

Periodieke bouwkundige controles zijn het middel bij uitstek om de problemen te voorkomen of in een beginnend stadium de kop in te drukken. Deze controle (onze bouwkundige inspectie) bestaat echter niet alleen uit signaleren van zaken die misgaan. Schilderen is een onderhoudsactiviteit die het houtwerk beschermt. Regelmatig onderhoud hieraan voorkomt houtrot, en wij waarschuwen u dan ook als we slechte plekken zien. Maar we kijken niet alleen naar gebreken: we houden ook rekening met een algemenere planning. Wanneer een dakgoot wat sleets begint te worden en over enkele jaren aan vervanging toe is, is dat geen nijpend gebrek, maar wel fijn om te weten.

Rapport

Deze informatie wordt aan u gepresenteerd in een overzichtelijk rapport (zie hier een voorbeeldrapport): de prioriteitenlijst geeft het hoogst noodzakelijke aan. Ons rapport waardeert puntsgewijs ieder bouwkundig onderdeel in uw monument, uiteraard inclusief de aard, vorm en termijn van een eventueel herstel.
De rapportage geschiedt volgens landelijke norm, en is daarmee makkelijk te lezen door aannemers, opdrachtgevers, architecten etc. Bovendien is ons advies volkomen onafhankelijk!

Op aanvraag rekenen wij bovendien graag voor u uit wat herstel van de door ons genoemde prioriteiten kost. Hiervoor gebruiken wij dezelfde methodiek en kengetallen als voor een meerjarenonderhoudsplan: een marktconform bedrag voor herstel/vervanging. Als wij een meerjarenonderhoudsplan voor u hebben gemaakt, passen wij deze bovendien aan naar onze nieuwe bevindingen.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met onze technisch adviseur Sander Moorees via email of op 015 215 43 68.