Ondersteuning BRIM

 

Sinds 2006 is het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten van kracht. Dit stelsel bestaat alleen voor rijksmonumenten en valt in twee delen uiteen. Voor rijksmonumenten met woonfunctie is de laagrentende hypotheeklening van het Nationaal Restauratiefonds als instrument gekozen. Voor rijksmonumenten zonder woonfunctie wijst de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed subsidie toe voor sober en doelmatig onderhoud.

Vereisten BRIM

Net als de Monumentenwacht gelooft de Rijksdienst in tijdig, planmatig onderhoud. Daarom wordt een subsidie uitgegeven die in principe alleen sobere instandhouding dekt, dus geen grootscheepse vervanging. Uw subsidieaanvraag dient voorzien te zijn van diverse bescheiden, waarin u aangeeft hoe en waarvoor de subsidie aangewend zal worden.
Een van die documenten is een nul-meting die de huidige onderhoudsstaat laat zien en als basis geldt voor het onderhoudsplan. Onze bouwkundige inspectie is hier een erkende onderlegger voor. Daarnaast dient u een meerjarenonderhoudsplan met een looptijd van zes jaar volgens het model van de Rijksdienst zelf in te dienen.

Ondersteuning en advies

Wij hebben alle expertise in huis om namens u uw BRIM-aanvraag op te stellen. Als u dit liever zelf doet, kunnen wij u ook op afroep adviseren. Onze dienstverlening houdt bovendien niet op na de aanvraag: indien gewenst begeleiden wij u ook bij de uitvoering van het onderhoud. 

Meer informatie?

Voor een verdere toelichting en een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met onze technisch adviseur Sander Moorees via email of op 015 215 43 68.