Aanpassingen financiering monumentenzorg

 

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om te stoppen met de fiscale aftrek van onderhoudsuitgaven voor particuliere monumenten. Na protest uit de Tweede Kamer en de monumentensector heeft de minister besloten de afschaffing van de fiscale aftrek een jaar uit te stellen.

monumentenschildjes   inspectie en reparatie dak

De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan. Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder gesproken worden. De minister heeft de Kamer suggesties gedaan hoe de huidige regeling aan te passen.

Zorgen vanuit de monumentenwereld

Het plan van minister Bussemaker heeft veel teweeg gebracht in de monumentenwereld. Men vreest voor de instandhouding van monumenten nu eigenaren mogelijk gedemotiveerd raken in hun monument te (blijven) investeren. De Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland heeft haar zorgen geuit in een brief aan de Tweede Kamer. Ook is er een petitie gestart door de Federatie Instandhouding Monumenten, Erfgoedvereniging Heemschut en Kunsten ’92. Deze is op 1 november 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De twee brieven van minister Bussemaker en de brief van de Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland aan de Tweede Kamer vindt u in de rechter kolom.