Molenbiotopen en groenbeheer

 

Niet alleen het beheer en behoud van de molen zelf is belangrijk. Ook de omgeving rond de molen, de zogenaamde 'molenbiotoop', speelt een belangrijke rol. Door het groen rond de molen goed te onderhouden, is de molen goed zichtbaar in het landschap en vangt deze bovendien voldoende wind om te kunnen draaien. Daarom besteden wij veel aandacht aan groenbeheer en het onderhoud van molenbiotopen.

Brochure 'Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop'

Om een breed publiek over het belang van een gezonde molenbiotoop te vertellen is er een folder beschikbaar. Deze is bij diverse molens in de provincie gratis verkrijgbaar. U kunt de folder ook downloaden of aanvragen in onze webwinkel.

Project groenbeheerplannen

De provincie Zuid-Holland heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het laten opstellen van groenbeheerplannen rond molens. Een groenbeheerplan beschrijft de huidige situatie van het groen in de molenbiotoop en geeft suggesties voor aanpassingen. Deze aanpassingen zijn gericht op een betere windvang voor en zicht op de molen. Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor molens De Speelman in Rotterdam-Overschie, De Wippersmolen in Maassluis, De Babbersmolen in Schiedam, molen De Hoop in Maasdam en molen De Korenaer in Loosduinen.