Molens

 

Zuid-Holland is Molenrijk. Er zijn 228 molens waarmee Zuid-Holland de provincie met de meeste molens is. Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is het Erfgoedhuis Zuid-Holland trekker van het Molennetwerk Zuid-Holland. Het doel van het Molennetwerk is om het veld, namelijk molenaars, moleneigenaren, molenorganisaties, gemeenten en waterschappen, te ondersteunen op verschillende terreinen. Speerpunten zijn: vrijwilligersbeleid, de molenbiotoop, publieksbereik en de relatie tot andere monumenten en het cultuurlandschap.

molennetwerk logo klein2

Molennetwerk

Het Molennetwerk ondersteunt molenaars, moleneigenaren en -beheerders, vrijwillgers op molens en andere betrokkenen. Dit doen we door het geven van cursussen, het organiseren van informatie- en netwerkbijeenkomsten, het opstellen van groenbeheerplannen en kennisdeling.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer weten over het Molennetwerk of één van de activiteiten? 
Neem dan contact op met Ellen Steendam via steendam@erfgoedhuis-zh.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.