Landgoederen & buitenplaatsen

 

Eigenaren en beheerders van kastelen, landgoederen en buitenplaatsen dragen zorg voor de instandhouding van dit bijzondere erfgoed. Hier komt veel bij kijken. Het onderhouden en restaureren van gebouwen en tuin- en parkaanleg vergt forse investeringen in tijd en geld. En niet alleen eigenaren pleiten voor de instandhouding van het erfgoed, het zorgt ook voor een aantrekkelijke leefomgeving of vestigingsklimaat. In de cultuurplanperiode 2013-2016 trekt de provincie via het programma Erfgoedlijnen meer geld uit voor de landgoeren langs de landgoederenzone. 

landgoedkaart

Kinderpaspoort en kaart

Beleef de landgoederenzone van Zuid-Holland
Nu verkrijgbaar: een paspoort voor kinderen en een landgoedkaart. Doel? Meer inwoners en bezoekers deze parels langs de landgoederen-zone te laten beleven! Jong en oud, zowel inwoners als bezoekers van de provincie ZH kunnen zich verwonderen over zoveel pracht zo dichtbij. Kinderen krijgen een extra stimulans: ieder bezocht kasteel levert een stempel op, en vanaf 5 stempels is er iets te winnen. Lees meer over het landgoedpaspoort- en kaart.

uitreiking paspoort03   uitreiking paspoort05

Beschermde monumenten

Met de invoering van de Monumentenwet 1961 kennen we in Nederland de mogelijkheid om onroerende zaken (gebouwen, archeologische resten en groenstructuren) die op grond van hun cultuurhistorische waarde op nationaal niveau van belang zijn aan te wijzen als beschermd (rijks)monument. Nederland telt anno 2012 bijna 62.885 rijksmonumenten, waarvan zich er bijna 9.200 op Zuid-Hollands grondgebied bevinden. Van deze Zuid-Hollandse rijksmonumenten vallen er ruim 600 binnen de categorie kastelen, landhuizen en parken. Een groot aantal van deze rijksmonumenten is niet alleen beschermd vanwege de eigen monumentale waarde, maar ook vanwege de samenhang met andere beschermde monumenten. We spreken dan van een complexbescherming. In dat geval zijn niet alleen de afzonderlijke elementen van een landgoed beschermd (het landhuis, koetshuis en de parkaanleg waarin deze zijn gelegen), maar ook de samenhang tussen deze afzonderlijke rijksmonumenten. Juist deze samenhang is één van de karakteristieken van een landgoed.

Dvd presentatie Duivenvoorde

Speciale website

Speciaal voor dit soort erfgoed is een aparte website leven in geblazen. Meer informatie vindt u op www.landgoedenbuitenplaats-zh.nl/.