Historische boerderijen

 

Er zijn nog steeds veel (historische) boerderijen in Zuid-Holland. Maar hun aantal slinkt met de dag. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor dit zogenaamde 'agrarisch erfgoed'.
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft geen structurele middelen op dit terrein, maar zet zich daar op bescheiden wijze voor in. Bijvoorbeeld door projecten rond herbestemming, of door het leveren van verlichting voor de bekende 'verlichte boerderijenroutes', of door een publicatie over boererijenonderzoek. De Boerderijenstichting Zuid-Holland is op ons adres gevestigd.

 

Herbestemming agrarisch erfgoed Groene Hart

Stichting Groene Hart en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben samengewerkt aan het project Agrarisch Erfgoed Groene Hart. Aanleiding voor het project was dat in het Groene Hart steeds meer agrarische bedrijven en bedrijfsgebouwen vrijkomen. Beide organisaties zetten de schijnwerpers op herbestemming van agrarische (bedrijfs)gebouwen die hun oorspronkelijke functie gaan verliezen of hebben verloren. Veel van deze gebouwen zijn karakteristiek voor het agrarische karakter van het Groene Hart en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit ervan. Herbestemming en daarmee behoud van deze gebouwde elementen zijn essentieel voor het zichtbaar houden van de historie van dit gebied.

checklist
Als hulpmiddel voor eigenaren van agrarisch erfgoed die een gebouw op hun erf willen behouden door er een nieuwe functie aan te geven, is een checklist opgesteld. De vragen van de checklist geven de eigenaar inzicht in het proces van herbestemming. Ook wordt duidelijk of er op bepaalde gebieden behoefte is aan informatie en expertise.

Verlichte boerderijenroute

De Boerderijenstichting Zuid-Holland en de met haar samenwerkende organisaties hebben verschillende verlichte routes, bijvoorbeeld in het westen van de Hoeksche Waard en in de Hollandse Venen. Steeds worden fraaie boerenbedrijven, overige boerderijen en andere karakteristieke panden op de route aangelicht. Een deel ervan is ’s avonds te bezoeken. Kinderen van de basisscholen in genoemde streken ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan het scholenproject Balenkunst in de WeiTM
 
Bij iedere route verschijnt een boekje met inlegvel. In het boekje worden de aangelichte boerderijen, molens en overige bijzondere panden beschreven. Op het inlegvel staat de routekaart opgenomen met de opengestelde locaties en wat er aan activiteiten wordt georganiseerd.