Gemeenten

 

De Zuid-Hollandse gemeenten hebben een sleutelrol in het behoud en ontwikkeling van ons ruimtelijke erfgoed. Zo hebben zij (wettelijke) taken op het gebied van het gebouwde erfgoed (monumentenzorg), cultuurlandschap en archeologie. Daarnaast fungeert de gemeente steeds meer als belangrijke spil van de lokale erfgoedsector. Gemeenten zetten erfgoed ook in ter versterking van de eigen identiteit.

Het Erfgoedhuis beschikt over een Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie dat zich bij uitstek richt op de ondersteuning van gemeenten bij taken voor monumentenzorg, archeologie, cultuurlandschap en ruimtelijke ordening. Dankzij deskundige consulenten kunnen wij u op allerlei manieren helpen bij uw gemeentelijke taken.

Kapel herbestemd tot kledingzaak 2   Goud in Handen publicatie
Kapel in Gorinchem  

Gemeentelijk erfgoed: belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Het goede nieuws van erfgoed is: het ís er al. Het hoeft niet opnieuw gemaakt te worden. Elke gemeente heeft het. Opgeslagen in gebouwen, verhalen, archieven, musea, en zelfs in de bodem. Er ligt een schat aan materiaal te wachten.
Hoe kunnen gemeenten hier het best mee omgaan?

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 heeft een praktische beleidsagenda voor gemeenten opgesteld. Deze Gemeentelijke Erfgoedagenda reikt gemeenten concrete en inspirerende voorbeelden aan met praktische tips om optimaal gebruik te maken van het aanwezige erfgoed.
Deze nieuwe Gemeentelijke Erfgoedagenda wil onder andere (aanstaande) wethouders en raadsleden, erfgoedambtenaren en vrijwilligers inspireren.
Vier inspirerende voorbeelden tonen wat verschillende gemeenten al wisten te bewerkstelligen. Zo wist Schiedam haar erfgoed in te zetten als economische aanjager door te investeren in erfgoed en zo het kernwinkelgebied een nieuw leven in te blazen.
De brochure kunt u downloaden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Helpdesk
 • Wekelijks spreekuur
 • Advies op maat
 • Cursussen
 • (Publieks-)presentaties
 • Kennisbijeenkomsten
 • Onderzoek (CHER, quickscans, bouwhistorisch onderzoek)
 • Projecten
 • Handige tools voor archeologietaken gemeenten
 • Erfgoedagenda
 • Ondersteuning ontwikkeling archeologiebeleid