Erfgoededucatie

 

Erfgoedhuis Zuid-Holland adviseert de erfgoedsector al sinds jaren op het gebied van erfgoededucatie. In nauw overleg met het erfgoedveld ontwikkelen wij erfgoedprojecten voor leerlingen van 8 tot 15 jaar, dus: voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bijna altijd gaat het om projecten die 3 (geschiedenis-)lessen omvatten, waarvan één wordt gegeven door de erfgoedinstelling die de leerlingen gaan bezoeken. Leerlingen krijgen 'bij het authentieke erfgoed' volop de ruimte om te ontdekken en vooral om met hun slimme vragen te komen. Goede vragen leiden immers naar interessante antwoorden, die veel vertellen over de geschiedenis van onze leefomgeving! 

Erfgoedlijnen

Onze aandacht gaat de komende jaren specifiek uit naar de ontwikkeling van lespakketten rond de erfgoedlijnen: Limes, Atlantikwall, Trekvaarten, Landgoederen, Waterdriehoek (Drechtsteden), Goeree-Overflakkee en Oude Hollandse Waterlinie.

Zeven ‘onderwerpen’ die allemaal op verantwoorde wijze in het schoolcurriculum een duurzaam plekje kunnen krijgen. En geweldig fijn natuurlijk dat de provincie de ontwikkeling van dit lesmateriaal ondersteunt en daardoor mogelijk maakt! 

De volgende lespaketten zijn inmiddels gerealiseerd:

De meest logische plek voor het stellen van vragen is natuurlijk de school. De vele erfgoedinstellingen in onze provincie bouwen dan ook aan een duurzame relatie met de scholen om hen heen. Zij zijn de kenners van het lokale erfgoed en delen die kennis graag met de docenten in het basis- en voortgezet onderwijs, die weer de kenners zijn van ‘de overdracht op de leerling’. Het Erfgoedhuis op haar beurt begeleidt de erfgoedinstellingen bij hun waardevolle rol.

Hoe gaan we te werk?

Alvorens we gaan starten met het maken van lesmateriaal bij een erfgoedlijn, zijn er eerst een paar belangrijke vragen te beantwoorden:

  • wat geven de Kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs aan? Met andere woorden: wat moeten leerlingen leren over dit onderwerp?
  • is er draagvlak onder de betrokken erfgoedinstellingen, willen/kunnen zij schoolklassen ontvangen en leerlingen rondleiden langs het authentieke erfgoed?
  • wat zou een aansprekend concept kunnen zijn voor de leerlingen? Denk aan: varen over de trekvaart, een spel-circuit met allerlei doe-activiteiten of een spannende tocht door de bunkers.

Op basis van de antwoorden gaan we snel aan de slag. Dan schakelen we onze vertrouwde onderwijskundigen in, we benaderen een tekstschrijver die deskundig is op het gebied van het onderwerp en nemen contact op met een van onze professionele vormgevers. Hun werkzaamheden komen in de laatste fase bij elkaar in het concept-lesmateriaal. Dit concept delen we vervolgens met de erfgoedinstellingen en (steekproefsgewijs) met docenten van de doelgroep. Hun reacties verwerken we in de definitieve versie. En dan kunnen de erfgoedinstellingen ermee gaan werken!