Cultuurlandschappen

 

Er is veel discussie over het historische landschap in het verstedelijkte Zuid-Holland. Wat is er nog over van ons vlakke cultuurlandschap van groene weiden en vergezichten?
Karakteristieken dreigen onzichtbaar te worden of verdwijnen door permanente groei van dorp en stad, nieuwe infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw.


Het Erfgoedhuis wil gemeenten helpen dat landschap voor toekomstige generaties in stand te houden. Dat doen we onder meer door voorlichting te geven over de geschiedenis van het landschap, door onderzoeken en verkenningen voor gemeenten en door studiedagen en informatiebijeenkomsten over de inbedding van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening.

Fort Wierickerschans - Bodegraven   Nieuwpoort

CHER's, quickscans en verkenningen

Wij hebben ruime ervaring met onderzoek dat cultuurhistorische waarden in onze omgeving zichtbaar maakt en benoemt. Bijvoorbeeld Cultuurhistorische Effectrapportages (CHER's), Quickscans, Verkenningen of andere vormen van monitoring. Vooral gemeenten kunnen gebruik maken van onze expertise op dit gebied.


De bestaande ruimte, stedelijk of landelijk, is vaak een optelsom van ruimtelijke ontwikkelingen uit het verleden, die het karakter, de identiteit en het aanzien van die ruimte bepalen. De CHER, de Quickscan of de Verkenning richten zich op het zichtbaar maken van die waarden, maar ook op het creëren van publiek draagvlak daarvoor, zodat de planoloog of stedenbouwkundige daarop kan aansluiten met nieuwe ontwikkelingen. Wij stellen gemeenten zo in staat bij ruimtelijke planvorming optimaal gebruik te maken van de historische kwaliteiten van de omgeving. Gebruik maken van historische gelaagdheid heeft een positieve invloed op de belevingswaarde en leefbaarheid.


Inmiddels hebben wij in verschillende Zuid-Hollandse gemeenten, zoals Schiedam, Vlaardingen en Noordwijk, veel ervaring opgedaan met dit soort onderzoek. Zoek contact met onze medewerkers van onze afdeling Erfgoed en Ruimte.