Archieven

 

In meer dan 20 archieven is het geheugen van Zuid-Holland opgeslagen in allerlei collecties en bronnen. Van het Rijksarchief ZH (beheerd bij het Nationaal Archief) tot en met archieven van samenwerkende gemeenten en waterschappen. Hier vinden inwoners van Zuid-Holland - in de studiezaal of via internet - onze provinciale geschiedenis: het Verhaal van Zuid-Holland. Het Erfgoedhuis helpt archieven bij het vergroten van hun publieksbereik. Door voorlichting over nieuwe, open manieren van digitalisering, of door hen te koppelen aan het onderwijs of samen te laten werken met andere erfgoedinstellingen. Onze afdeling Erfgoed en Beleving draagt zorg voor de ondersteuning hiervan.

Ondersteuning van archieven

Wij ondersteunen archieven bij hun streven naar een groter publieksbereik. Daarbij zetten wij vooral in op samenwerking tussen archieven en musea, historische verenigingen en bibliotheken. Samen staan zij sterker.
Onze ondersteuning bestaat op hoofdlijnen uit:

Samen met de Zuid-Hollandse archieven

Wij werken nauw samen met de Zuid-Hollandse archieven, verenigd in de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen (KZHA). Wij ondersteunen deze organisatie en ontplooien samen met haar allerlei provinciale projecten en activiteiten. Als u meer wilt lezen over de KZHA, kunt u kijken onder onze partners.