Netwerkdag archeologie

 

Elk najaar organiseren wij een netwerkdag voor iedereen met interesse in archeologie. Dit jaar is het onderwerp archeologie & kloosters. We staan stil bij het het religieuze landschap in de middeleeuwen. Wat weten we over de oudste kloosters en kerken en welke historische en archeologische vraagstukken liggen nog open? U krijgt handvaten voor het starten met historisch onderzoek naar kloosters en er komen diverse opgravingen in Zuid-Holland aan bod. De middag vindt plaats in het Dordrechts Museum en start om 12.00 uur met een inlooplunch. Het programma wordt afgesloten met een archeologische wandeling langs historische locaties in de Dordtse binnenstad. 

manuscript monniken

programma

Aan de Netwerkdag wordt meegewerkt door boekhistoricus Erik Kwakkel, gespecialiseerd in middeleeuwse manuscripten; Gerrit Verhoeven, specialist middeleeuwse geschiedenis; Christiaan Schrickx, die veel lof oogste met zijn multidisciplinaire promotieonderzoek naar het Bethlehemklooster bij Hoorn; Steven Jongma, archeoloog bij de gemeente Delft die vertelt over het klooster Koningsveld aldaar en Marc Dorst, archeoloog bij de gemeente Dordrecht die de bijzondere resultaten presenteert van de opgraving van het Minderbroedersklooster.  

Het definitieve programma volgt binnenkort. 

abdij koningsveld

aanmelden

Deelname aan de Netwerkdag is gratis. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. 

Let op: we verwachten veel belangstelling voor de bijeenkomst. Heeft u zich aangemeld, maar kunt u de middag toch niet bijwonen? Laat het ons dan even weten. Zonder tegenbericht rekenen we op uw komst. 

optioneel