Voorwaarden en tarieven

 

Voorwaarden
Erfgoedhuis Zuid-Holland is gevestigd en kantoorhoudend te Delft. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149658 en de laatst herziende versie dateert van 15 mei 2017.

Wij hebben voorwaarden voor:
• deelname aan activiteiten
• bestellingen
• Monumentenwacht
• advieswerkzaamheden

Rechts kunt u deze Algemene Voorwaarden downloaden.

Tarieven
Werkzaamheden (bijvoorbeeld advisering) door onze consulenten voor erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, historische verenigingen, en voor scholen vallen onder een uurtarief. Per opdracht wordt een offerte gemaakt. 

Rechts kunt u onze actuele tarieven downloaden.