Voorwaarden en tarieven

 

Voorwaarden
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is gevestigd te Leiden en kantoorhoudend te Delft. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 3 mei 2004 bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 41149658.
Wij hebben voorwaarden voor:
• deelname aan activiteiten
• bestellingen
• Monumentenwacht
• advieswerkzaamheden

Rechts kunt u deze Algemene Voorwaarden downloaden.

Tarieven
Werkzaamheden (bijvoorbeeld advisering) door onze consulenten voor erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, historische verenigingen, en voor scholen vallen onder een uurtarief. Per opdracht wordt een offerte gemaakt. 

Rechts kunt u onze actuele tarieven downloaden.